In februari telde Vlaanderen 215.177 werklozen. Dat zijn er 13.257 of 6,6% meer dan in februari vorig jaar. Vooral de werkloosheid bij mannen en jongeren is fors toegenomen.

Het aantal werklozen in Vlaanderen is vorige maand met 13.257 gestegen in vergelijking met februari 2012. Dat brengt het totaal op 215.177 werkzoekenden. Vooral de mannelijke werkloosheid is fors toegenomen. Daar waar de vrouwelijke werkloosheid met 2,7% steeg, was dat bij de mannen liefst 10%.

Mannen werken vaker in industriële sectoren. Het recente banenverlies stuwde dan ook vooral de mannelijke werkloosheid omhoog. 54.6% van alle werklozen zijn nu mannen. Vrouwen zijn dan weer talrijker vertegenwoordigd in de tertiaire en quartaire sectoren. Die bieden beter weerstand.

Jeugdwerkloosheid in stijgende lijn

Ook jongeren krijgen het zwaar te verduren. Op jaarbasis is de jeugdwerkloosheid met 11,8% gestegen. De slabakkende economie is nefast voor de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt.

50-plussers doen het dan weer beter dan een jaar geleden. Zij noteren 2% lager dan vorig jaar. De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar.

(vdab)