Het stadsbestuur Herentals is bezig met de vernieuwing van de Begijnendreef en voert het masterplan van het Begijnhof en de omgeving uit.

'Bij de vernieuwing van de Begijnendreef hebben we gekeken naar wat er leeft bij de bevolking en voerden we ook het debat in de gemeenteraad', zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

'Zo heeft het bestuur beslist om 22 bomen in de dreef te laten staan.

Natte zomer doet oude bomen deugd

'De beslissing is genomen na een bijkomend overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het recentste veiligheidsonderzoek van de bomen. Daaruit blijkt dat de natte zomer de 22 bomen zeer goed heeft gedaan.

Het gaat om de bomen aan de toegang van de dreef vanuit de Augustijnenlaan. Daar blijven links twee bomen en rechts twintig bomen staan. Ook het struikgewas bewaren we daar zoveel mogelijk.'

Bomen mogen nog 5 jaar blijven staan

'De 22 bomen blijven nog vijf jaar staan. Over vijf jaar wil de stad de Begijnenvest en de Nonnenvest over de Augustijnenlaan opnieuw met elkaar verbinden, om zo de oude stadswal in ere te herstellen.

De 22 bomen worden in tussentijd onderworpen aan het nodige onderhoud en veiligheidsonderzoeken.

De stad vraagt een kapvergunning aan voor de overige bomen, met het plan ze milieuvriendelijk te recycleren. Dat kan bijvoorbeeld door ze te hergebruiken als banken en speeltoestellen.

Op die manier blijft hun opgeslagen CO2 het beste bewaard. Voor het maken van de banken en de speeltoestellen kunnen we onder andere een samenwerking met de richtingen schrijnwerkerij van de scholen in de stad aangaan.'

Heraanplanting 174 eiken

'Verder worden er in een eerste fase 174 wintereiken aangeplant op het talud van het Begijnhofpark. Dat gebeurt in een dreefformatie met een tussenafstand van 4 tot 4,5 meter tussen de bomen.

Om de levensvatbaarheid van deze bomen te garanderen, staat de aannemer de komende jaren in voor het onderhoud.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden geluisterd naar zijn inwoners. We hebben de bezorgdheden van de mensen besproken en naast de recentste wetenschappelijke ontwikkelingen gelegd.

Met deze nieuwe werkwijze komen we aan verschillende vragen tegemoet. We combineren veiligheid met natuurbehoud, wetenschap met stadsontwikkeling en verantwoordelijkheid met nieuwe inzichten.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier onze geliefde historische Begijnendreef voor zowel de huidige als de volgende generaties beschermen', besluit Mien Van Olmen.  Foto's Johan Temmerman/ vid Pascal Smans / NNieuws.