In de provincie Antwerpen wordt in totaal 1.633.417 euro geïnvesteerd in 23 nieuwe plattelandsprojecten, die tussen nu en 2021 gerealiseerd zullen worden. Al deze initiatieven kunnen rekenen op financiële steun van de provincie, Vlaanderen en Europa. De projecten die recent groen licht hebben gekregen, vallen onder de plattelandsprogramma's LEADER, Platteland Plus en Omgevingskwaliteit.

Deze projecten zijn heel divers van aard. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze de hele gemeenschap ten goede komen en vaak zelfs het lokale niveau overschrijden. Ze komen ook allemaal tot stand door een intense samenwerking tussen het verenigingsleven, ondernemers, lokale besturen, enzovoort. Zonder plattelandssubsidie zouden ze veel moeilijker of zelfs helemaal niet van start kunnen gaan. We maken hier dus echt wel het verschil.

Regionale accenten

De toegekende subsidiebedragen variëren van 16.000 euro tot 130.000 euro. Sommige projecten bestrijken de hele provincie. Zo ontwikkelt Innovatiesteunpunt een digitale tool om met participatietrajecten in dorpen voortaan ook de moeilijk bereikbaar doelgroep van jonge gezinnen en jongeren te bereiken en zal vzw RURANT zich toeleggen op het coachen van plattelandsondernemers, waardoor hun innovaties meer kans op slagen krijgen. Andere initiatieven zijn eerder lokaal of spitsen zich toe op een zeer specifieke regio.

In Lille wordt geïnvesteerd in landbouw- en plattelandseducatie voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Dekenaat Zuiderkempen maakt van de ontwijdde en leegstaande kerk van Mol-Donk een multifunctionele ontmoetingsruimte via een box-in-box-constructie.

Naast de molen van Weelde verschijnt een oude rosmolen, waar zaden in geplet worden tot olie. In Noeveren (Boom) bouwt Kempens Landschap de oude schrijnwerkerij op de EMAB-site om tot een toeristische onthaalpoort In Wuustwezel komen fluisterpalen te staan die het vertellen over de evolutie van het landschap. Vzw Tallaart onderzoekt in Koningshooikt hoe de samenwerking tussen zorg en landbouw tot een rendabel businessmodel kan leiden. In en om Sint-Katelijne-Waver wordt met een participatief proces gezocht naar oplossingen voor de waterproblematiek in de regio. Enzovoort.

Een overzicht van alle nieuwe projecten vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Kom naar de projectbrouwerij

Dit voorjaar kan je weer nieuwe projectenaanvragen indienen. In totaal is daarvoor 2.465.793 euro beschikbaar. Tot en met 5 april kan je je projectidee indienen door te mailen naar platteland@provincieantwerpen.be. Check zeker ook de website van de provincie Antwerpen. Daar vind je alle praktische informatie en de juiste sjablonen.

Nog beter is het om op vrijdagvoormiddag 8 februari naar De Projectbrouwerij te komen in domein De Putten in Kasterlee. De plattelandsexperten van de provincie Antwerpen zitten daar klaar om op al jouw vragen te antwoorden.

Je krijgt er alle praktische informatie die je maar wenst, je leert er inspirerende voorbeelden kennen en je kunt er meteen op zoek gaan naar mogelijke projectpartners. Een echte aanrader dus!


Deelnemen aan De Projectbrouwerij is gratis, maar je schrijft best op voorhand in. Ook dat kan via de website van de provincie Antwerpen.

#STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden.

Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

Plattelandssubsidies:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid/subsidies-platteland-.html

www.leaderprovincieantwerpen.be

De Projectbrouwerij:

https://www.provincieantwerpen.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/dienst-landbouw-en-plattelandsbeleid/kalender/de-projectbrouwerij.period.html