U bent hier

25 jaar ‘Behaag onze Kempen’ = 1 miljoen bomen en struiken

Geel | Kempen regio
06.12.2019 - 22.58u
Door: Mark Jaspers

25 jaar 'Behaag onze Kempen' = 1 miljoen bomen en struiken

• 11.395 bestellingen
• 1.001.800 bomen en struiken
• 10 kilogram bloemenzaad
• 22.850 biobloembollen

Dat is het indrukwekkende resultaat van 25 jaar Behaag Onze Kempen. De actie ontstond 25 jaar geleden als initiatief van JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu). Later bundelden JNM, Natuurpunt, Velt, IOK en bijna alle lokale Kempense besturen hun krachten voor Behaag Onze Kempen. Behaag onze Kempen werd een begrip en een uithangbord voor streekeigen groen en autochtoon plantgoed.

"Het is en blijft een fantastische actie", aldus vrijwilliger en medeoprichter Daan Janssens. "Natuurwinst binnen en buiten de reservaten was het doel. Buiten de reservaten door onze tuinen te vergroenen met streekeigen plantsoen en binnen de reservaten door de winst van de bomenverkoop integraal aan Natuurpunt door te storten."

Concrete klimaatacties geven mensen hoop

Behaag onze Kempen verenigt 3 natuurverenigingen, IOK en 27 gemeentebesturen en mobiliseert jaarlijks meer dan 100 verschillende vrijwilligers en zo'n 800 bestellers. Dat hele team werkt heel concreet aan een beter klimaat en milieu, aan meer natuur.

Dat is erg belangrijk in een tijd waar mensen om de oren worden geslagen met slecht nieuws over milieu en natuur. Het geeft zin en hoop.

Het is een actie met alleen maar voordelen: meer biodiversiteit en meer CO2-opslag. Behaag onze Kempen is ook een sensibiliseringsactie: het is een pleidooi voor het aanleggen van een tuin die rekening houdt met mens, natuur, milieu en landschap.

De miljoenste boom

Een kerselaar krijgt in stad Geel de eer de miljoenste boom te zijn. Leuk want hij wordt aangeplant op publiek domein in de pastorijtuin van Larum, zodat iedereen mee kan smullen.

Bart Julliams schepen van o.a. Klimaat en duurzaamheid, milieu en natuur, ruimtelijk beleid, van de Stad Geel: "Stad Geel heeft van in den beginne enthousiast meegewerkt aan Behaag onze Kempen. Dat loont, een 700-tal Gelenaars bestelden bij Behaag onze Kempen, goed voor zo'n 70 000 bomen in onze Stad.

Zo zijn we één van de koplopers van alle deelnemende gemeenten. Deze bomen creëren ook heel wat lokaal voedsel en biodiversiteit. Dat bevordert de leefbaarheid van onze stad en komt daarenboven het milieu en onze gezondheid ten goede!"

"We zijn trots dat de miljoenste boom in onze deelgemeente Larum prijkt in de vernieuwde pastorijtuin. Zo kan iedereen meesmullen van de vruchten van deze kerselaar. We onthulden een infobord om zo ook onze burgers te sensibiliseren."

Joeri Cortens, Natuurpunt: "Met 33 schoolkinderen één boom aanplanten is best een uitdaging. Prachtig om zien hoe enthousiast de kinderen meewerken. Ze maakten tekeningen voor de verjaardag van Behaag onze Kempen en kunnen terecht trots zijn dat ze de miljoenste boom goede zorgen gaven.

De geschiedenis; klimaatspijbelaars avant la lettre

25 jaar na de boomplantacties van o.a. Nonkel Bob in 1970, was het opnieuw het 2de ‘Europees Jaar voor het Natuurbehoud’. Joeri Cortens (inmiddels bekende Vlaming) en Daan Janssens, beiden toen ongeveer 15 jaar oud, waren drijvende krachten achter de Jeugdbond voor Natuur en Milieu in de Kempen.

Het thema van het Europees Jaar voor het Natuurbehoud was ‘Natuur buiten de reservaten’. Ze bedachten de actie Behaag onze Kempen en engageerden de toenmalige natuurverenigingen Wielewaal, Natuurreservaten, JNM en VELT om de actie mee vorm te geven.

Met Behaag onze Kempen wilden ze in de eerste plaats het potentieel voor natuur en biodiversiteit buiten de reservaten opwaarderen, in tuinen, op bedrijfsterreinen en in het open landschap. Een babbeltje met hen leverde leuke anekdotes op:

Daan: “Honderden kilometers hebben wij toen afgefietst om foldertjes te verdelen, houtkanten te inventariseren, landbouwers te overtuigen om terug houtkanten en fruitboomgaarden te planten. Die houtkanten gingen wij gratis planten met de jeugdvereniging en het plantgoed kochten we aan met de winst van de bomenverkoop bij particulieren.”

Joeri: “Het verdelen was telkens op een zaterdag en dus moesten vrijdag al die boompjes gesorteerd worden per besteller. Vele klasgenoten en JNM-ers meldden zich dan steevast officieel ziek op school omdat wij ze geëngageerd hadden om mee boompjes te gaan sorteren. Zeg maar klimaatspijbelen avant la lettre J.”

Daan: “We hadden nog geen rijbewijs maar met een tractor mochten we wel al op de openbare weg, dus vonden we tractoren om de bestellingen de hele Kempen rond te voeren vanaf 5u ’s morgens. Ijskoud op zo’n open tractor”

Na enkele jaren vonden we IOK bereid om de contacten met de gemeenten op te volgen. Zo breidde het werkingsgebied alsmaar uit tot vandaag 27 gemeenten die deelnemen.

Enkele leuke wist-je-datjes:

Wist je dat…

-          Je van één miljoen bomen een haag zou kunnen maken van 300km lang, voldoende om rond de deelnemende gemeenten 2 keer een haag te zetten of een houtkant van 10m breed. Of wat dacht je van een houtkant van 6m breed van Herentals tot in Parijs?

-          De 12.300 bessenstruiken goed zijn voor een jaarlijkse productie van 40 ton besjes?

-          De fruitbomen jaarlijks potentieel meer dan 500 ton appels, peren, kersen en pruimen opleveren?

-          De verkochte vruchtbomen (notelaar en kastanjes) potentieel jaarlijks zo’n 65 ton vruchten opleveren?

-          Als de jaarlijkse productie van pakweg 600 ton vruchten van Spanje zou moeten komen, dan zouden jaarlijks zo’n 60 tientonners van Spanje naar België denderen, voedselkilometers, verkeer, CO2, fijn stof en grondstoffen die we uitspaarden. Op 25 jaar sparen we zo mogelijks 3 miljoen km vrachtwagenverkeer uit of een uitstoot van 450 ton CO2.

-          Je met het equivalent van de potentieel opgeslagen CO2 van het miljoen boompjes van Behaag onze Kempen zowat 150.000 keer naar New York en terug kan vliegen of 40.000 keer de Aarde kan rondrijden met een auto op benzine?

-          We naast 1,5km houtkanten bij landbouwers met de winst via Natuurpunt ook zo’n 56Ha natuurgebied konden aankopen verspreid over tientallen natuurgebieden in de Kempen.

-          Dat vrijwilligerswerk bij Behaag onze Kempen op die manier enorm rendeert? Per uur vrijwilligerswerk komt er zowat 2,5m² natuurgebied bij. Dus één dag mee boompjes sorteren kan al gauw 20m² natuurgebied opleveren per persoon. De laatste jaren is dat cijfers zelfs gestegen naar 4m² natuurgebied per vrijwilligersuur. Motiverend toch! Zeker als je dan beseft dat je per werkuur daarenboven meehelpt aan de opslag van meer dan 200.000 ton CO2 of meer dan 8 ton CO2 per vrijwilligersuur potentieel helpt opslagen en duizenden voedselkilometers helpt uitsparen.

-          We zo’n 25.000 uren onbezoldigd vrijwilligerswerk deden met meer dan 300 verschillende vrijwilligers? Zo’n 1.000 uren vrijwilligerswerk per jaar, dankzij die inzet kan de actie overleven. Stel dat we die uren hadden moeten betalen, dan moesten we iemand voor bijna 60% aannemen en hadden we in al die jaren meer dan 800.000 euro betaald.

-          We met de actie per Kempenaar 2 bomen aanplantten. Een uitdaging lijkt het ons om per Kempenaar 10 bomen aan te planten tegen 2050. Ofwel 5 miljoen bomen in totaal tegen 2050.  Beelden K. Mertens/ N.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto