Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

25 jaar succesvolle kinderopvang in Olen

Dit jaar viert Olen 25 jaar succesvolle kinderopvang in Olen. 'In die 25 jaar is er hard gewerkt aan de kwaliteit van het aanbod', zegt schepen Kris Gebruers, schepen van onderwijs en kinderopvang.  'Ook nu blijft de kinderopvang in beweging en zoekt het bestuur samen met zijn partner KIKOEN naar de meest kwaliteitsvolle manier om kleuter en lagereschoolkinderen op te vangen.

Opvang binnen de schoolmuren

Momenteel werken het bestuur en KIKOEN samen aan de integratie van de opvang binnen de schoolmuren zodat kinderen in hun vertrouwde omgeving worden opgevangen. Door niet meer uit te wijken naar externe locaties kunnen infrastructuur en middelen maximaal ingezet worden.

De opvang kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de speelplaats of de overdekte speelruimte. Of klassen kunnen tijdens de schooluren creamomenten of kooksessies houden in de lokalen van de kinderopvang. Daarnaast worden busverplaatsingen tussen de school en de opvanglocaties overbodig.

Leerlingen van basisscholen De Kleine Wijzer, Willem Tell en De Knipoog kunnen ondertussen voor en na schooltijd al genieten van diverse activiteiten in de eigen school. De scholen De Toermalijn en de Kriebel volgen zo snel mogelijk.

Verhuis KIKOEN

KIKOEN is al meer dan tien jaar lang de partner in Olen voor het aanbieden van kwaliteitsvolle naschoolse opvang. In april 2022 verhuisde de hoofdzetel naar de voormalige kinderopvang op domein Teunenberg in Olen. Dat maakt dat beide partners dichter bij elkaar komen, zowel op vlak van operationele werking als beleidsuitvoering.'

Deel dit artikel