In 2016 zijn er 25 000 extra overnachtingen geteld in Kasterlee tegenover in 2015. Dit is een stijging met ongeveer 10 %.

Kasterlee is een toeristische gemeente bij uitstek met meer dan 25 logies en meer dan 90 horecanten. Dit resulteerde in 285.000 overnachtingen in 2016 ofwel 780 overnachtingen per nacht. In 2015 waren er 259.000 overnachtingen. Een stijging met 25.000 overnachtingen of ongeveer 10 %.

De omzet van het toeristisch infokantoor bedroeg in 2016 97.000 euro. Een stijging met ongeveer 19 % tegenover 2015 (81.400 euro).

Deze goede cijfers zijn een stimulans om te blijven investeren in toerisme, dé economische sector in Kasterlee. Na de vernieuwde website in 2016 wordt door het gemeentebestuur in 2017 in een nieuw toeristisch infokantoor geïnvesteerd en in 2018 in het project de 'Slapende Reus'.

Het gemeentebestuur blijft zo investeren in de drie kerndoelstellingen van toerisme: promotie, toeristisch onthaal en productontwikkeling.