De Vlaamse regering investeert €12.633.944 om onroerend erfgoed te restaureren. "Door te investeren in onroerend erfgoed zorg ik er niet enkel voor dat monumenten worden opgeknapt of historische landschappen er weer als vanouds uitzien.

Investeren in onroerend erfgoed is ook investeren in het welzijn van burgers, in nieuwe economische impulsen, in toerisme en werkgelegenheid, in duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingskansen", zegt minister Diependaele.

Onze monumenten, cultureel-historische landschappen en archeologische sites zijn een grote troef voor Vlaanderen. Ze zijn herkenbare bakens die laten zien waar we vandaan komen en wie we zijn. Ze zijn van belang voor onze toekomst en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt.

"Door te investeren in erfgoed hebben we impact op de toekomst. We creëren jobs en hedendaagse gebruiksoplossingen voor creatieve industrieën en lokale bedrijven. We zorgen ervoor dat steden en regio's opleven en dat ambachten niet verloren gaan."

Toerisme

Ook de toeristische sector vaart er wel bij. Veel toeristen bezoeken onze streek net omwille van de erfgoedsteden. "Door te investeren in erfgoed zorgen we ervoor dat Vlaanderen een attractieve bestemming is en blijft. De coronacrisis zorgt er bovendien voor dat inwoners die rijkdom aan erfgoed dicht bij huis nog meer waarderen en koesteren."

Sociale duurzaamheid

Investeren in erfgoed is ook streven naar sociale duurzaamheid. Erfgoed is functioneel, heeft esthetische waarde en sociale betekenis. Op die manier vormt erfgoed een verbindende factor in gemeenschappen. Het draagt dikwijls bij tot het welbevinden van mensen.

"In het najaar van 2020 voorzie ik 12,5 miljoen euro om 26 beschermde monumenten te restaureren. Dat komt boven op de 58 miljoen euro die ik aan het begin van 2020 al voorzag. Het gaat onder andere om beschermde schoolgebouwen die worden opgeknapt voor eigentijds onderwijs, monumenten die in de toekomst gebruik zullen worden of blijven als woning, molens die weer maalvaardig worden gemaakt".

Stuk voor stuk projecten die Vlaanderen een stukje mooier maken.

Lijst van monumenten die een restauratiepremie ontvangen

Provincie Antwerpen

Antwerpen – Calvarieberg
Antwerpen - Theologisch en Pastoraal Centrum
Antwerpen - Sint-Elisabethgasthuis, Elzenveld
Edegem - Fort 5
Herentals - Burgerhuis Kerkstraat 24
Mechelen - Huis Cadix
Turnhout - Apostolische School (Klein H Graf)
Turnhout - Meisjesschool Gemeentestraat 5
Westerlo - Kasteel de Merode