Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

26 inburgeraars maken kennis met Mol dankzij project ‘Ken je gemeente’

Mol

Tijdens de 2e week van november maakten 26 inburgeraars kennis met Mol dankzij het project ‘Ken je gemeente’. Ze kregen een rondleiding langs zwembad Vita Den Uyt, sporthal Den Uyt, dienst toerisme, de bibliotheek en het cultuurcentrum gecombineerd met een woordje uitleg.

Op het einde van de rondleiding ontvingen ze een goodiebag met gratis zwem- en filmticket. Kennismaken met de vrijetijdsdiensten verlaagt de drempel om later zelf de stap te zetten en deel te nemen aan activiteiten.

Het is voor nieuwkomers belangrijk een sociaal netwerk uit te bouwen. De rondleidingen binnen het traject ‘Ken je gemeente’ helpen hen een vrijetijdsbesteding te zoeken die bij hen past. Door in groep langs verschillende initiatieven te gaan, wordt de stap om later opnieuw contact op te nemen veel kleiner. 

Inburgeringstraject uitgebreid

Als je in Vlaanderen komt wonen, is het belangrijk dat je Nederlands begrijpt, kan spreken en dat je iets weet over onze samenleving. Dat noemen we inburgeren. De Vlaamse overheid wil de inburgeraar hierbij helpen met een inburgeringscursus. Het inburgeringstraject bestaat uit volgende pijlers:

1.    Lessen Nederlands.

2.    Maatschappelijke oriëntering. Dit is informatie over leven in België.

3.    Ondersteuning in de zoektocht naar werk.

4.    Het versterken van de sociale verbinding. Hierin kadert het traject ‘Ken je gemeente’

Subsidieproject

Met subsidies van de Vlaamse overheid en AMIF doorlopen de gemeenten Balen, Dessel, Mol en Retie momenteel het proefproject ‘Sterk Netwerk!’ om deze vierde pijler van het inburgeringstraject uit te bouwen: Inburgeraars uit Baldemore kunnen na een oriënteringsgesprek kiezen uit verschillende trajecten voor het versterken van hun sociaal netwerk. Naast het buddytraject dat we eerder dit jaar lanceerden in de vier gemeenten, zorgen we voor extra ondersteuning met het traject ‘Ken je gemeente’, ook voor nieuwkomers die niet deelnemen aan de buddywerking.

Mol

Deel dit artikel