U bent hier

29 Antwerpse scholen krijgen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen

Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen
08.06.2018 - 13.13u
Door: Mark Jaspers

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters kennen in totaal 3,2 miljoen euro toe aan 29 scholen in Antwerpen om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande accommodatie optimaal te benutten.

In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook zonde dat die naschools, in het weekend en in de vakantie nog te vaak leeg staat. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren.

Ook de exploitatie vormt vaak een struikelblok, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de exploitatiekosten...

Om scholen aan te zetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs, lanceerden ministers Crevits en Muyters voor de tweede maal een oproep om subsidies aan te vragen om de schoolsportinfrastructuur open te stellen.

Opnieuw met succes: 167 dossiers werden ingediend, 87 scholen werden geselecteerd en kunnen rekenen op een subsidie. In totaal worden voor 11 miljoen euro subsidies toegekend, waarvan iets meer dan 10 miljoen euro voor infrastructuurwerken. Daar tegenover staat een totale investeringskost van 15,2 miljoen euro.

29 Antwerpse scholen

29 scholen in Antwerpen krijgen subsidies om hun schoolsportinfrastructuur te kunnen openstellen na de schooltijd en in het weekend voor sportclubs. In totaal krijgen ze 3,2 miljoen euro. Daarmee kunnen ze infrastructuurwerken doen en/of voor de exploitatie gebruiken.

Dat is dan bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de toegang, een badgesysteem, aparte kleedkamers of onderhoudskosten, extra personeelskosten of verzekeringskosten.

Zo krijgen bijvoorbeeld de GO campus Zenit in Turnhout, het Klein Seminarie in Hoogstraten en de gemeentelijke basisschool de Duizendpoot in Meerhout subsidies.

Scholen kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten die het hen mogelijk maken hun sportinfrastructuur (extra) naschools open te stellen. Het kan gaan om werken die zorgen dat de accommodatie ook buiten de schooluren toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem...), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal...), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur open te stellen.

Bij deze tweede oproep lag extra focus op een sportaanbod tijdens de eerste twee uren onmiddellijk na schooltijd. We daagden scholen én de sportsector zo uit om de sport echt naar de school te brengen en extra stappen te zetten naar een sportieve naschoolse opvang.

Dankzij deze projectoproep worden 1321 extra uren naschoolse sport gecreëerd. Nieuw was ook dat bij deze oproep ook hogescholen en universiteiten een aanvraag konden doen. Zo krijgen nu ook de VUB en de UCCL subsidies. Ook nieuw is dat scholen die een subsidie krijgen over een AED-toestel moeten beschikken of een AED-toestel in de directe omgeving van de school aanwezig moet zijn. Als dat er niet is, kunnen ze het met de subsidies aankopen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: "Met het delen van schoolsportinfrastructuur bieden we mensen en verenigingen de kans om buiten de schooluren samen gebruik te maken van sportaccommodatie in onze scholen. Het is een win-win, de scholen kunnen hun sportinfrastructuur kwaliteitsvoller maken en naschools open stellen én de sportverenigingen krijgen een duwtje in de rug om nog meer mensen uit de buurt aan het sporten en bewegen te krijgen.

Het maakt ook deel uit van het masterplan Scholenbouw en het actieplan 'Hoog tijd voor geZONtijd', waarbij we meer focussen op bewegen, gezonde voeding, EHBO én kwaliteitsvolle sportinfrastructuur."

Minister van Sport Philippe Muyters: "De afgelopen jaren hebben we gigantische stappen gezet in het opwaarderen van oude en creëren van nieuwe sportinfrastructuur. Zwembaden, sporthallen, Finse pistes, kunstgrasvelden... nog nooit was de inspanning voor de opwaardering van sportinfrastructuur zo groot.

Maar om alle noden op te lossen, moeten we ook de bestaande infrastructuur beter ontsluiten. In onze scholen is er heel veel waardevolle sportinfrastructuur, waar clubs en sporters vaak nog onvoldoende gebruik van kunnen maken. Sport en onderwijs slaan de handen in elkaar om scholen te overtuigen hun sportinfrastructuur naschools en in het weekend open te stellen en hen te helpen dat praktisch mogelijk te maken." (pp)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto