Vandaag werd het rioleringsproject in Pulsebaan, Beulk en Den Hert voorlopig opgeleverd. Het gemeentebestuur heeft er in samenwerking met Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Van deze werken is gebruikt gemaakt om een tweede fase van het Wensbeeld Wechelderzande te realiseren: de omvorming van het historische pleintje aan Den Hert tot een buurtplek waar het veilig wandelen en fietsen is. Met de oplevering is deze tweede fase afgerond.

In de eerste fase van het Wensbeeld Wechelderzande creëerde de gemeente een parkeergaard naast kasteel Hof d'Intere.

De tuin van het kasteel werd opnieuw aangelegd waardoor het kasteel terug zichtbaar werd vanaf de straatzijde en de monumentale bomen beter tot hun recht kwamen.

De vest is terug proper gemaakt en er kwamen extra bruggetjes om het park toegankelijk te maken.

Schepen van openbare werken Kersemans: "Samen met de rioleringswerken in het historische centrum van Wechel hebben we nu de tweede fase van het wensbeeld gerealiseerd.

Het pleintje aan Den Hert is volledig heraangelegd volgens de visie van het wensbeeld. Het nieuwe buurtpleintje voor het oudste gebouw van Wechelderzande, waar nu thuisbrouwerij Florik zit, legt de nadruk op een aangename en veilige ruimte voor fietsers en voetgangers en versterkt het traag netwerk.

Bijkomend hebben we in de Pulsebaan een aantal verkeersingrepen uitgevoerd zoals de aanleg van verhoogde kruispunten, as-verschuivingen en de invoering van een fietsstraat.'

In de zomer van dit jaar plant het gemeentebestuur de uitvoering van de derde fase van het wensbeeld. De gemeente start dan met de heraanleg van de Heymansstraat en de aanleg van een dorpshart.

Voor de aanleg van het dorpshart wordt de oude jongensschool afgebroken om ruimte te maken voor een echt dorpsplein. Tegelijkertijd waardeert de gemeente de site rond de kerk van Wechelderzande op tot een kerktuin.

De Heymansstraat wordt aangelegd naar het voorbeeld van Den Hert waarbij het centrale plein voor Hof d'Intere, de historische 'dries', ook aangepakt wordt. Het centrale plein zal een verlengstuk worden van het park rond Hof d'Intere.

In de Heymansstraat komt eenrichtingsverkeer vanuit de Gebroeders De Winterstraat (N153) richting de Pastorijstraat.

Tenslotte krijgt de Pastorijstraat ook een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het regenwater opgevangen zal worden in de vest rond Hof d'Intere. Hierdoor zal er opnieuw water staan in de slotgracht rond het kasteel.'