De Vlaamse Waterweg nv gaat in de Kempen 3 nieuwe bruggen over het Albertkanaal bouwen met het oog op het verhogen van de doorvaarthoogte. Er komen boogbruggen in Herentals (Lierseweg), Eindhout (Laakdal) en Geel-Stelen.

De brug aan de Lierseweg in Herentals wordt een huzarenstuk, omdat er ook simultaan het kanaal wordt verbreed. De voorbereidende werken starten in september. De nieuwe brug komt er in 2018. 

Waarom verhogen van bruggen?

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met 4 lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende de voorbije tien jaar een steile opgang.  De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met 4 lagen containers veilig en vlot te laten varen.

Metalen boogbrug Lierseweg : huzarenstuk van 128 m en 16 m breed

De nieuwe metalen boogbrug aan de Lierseweg in Herentals wordt stroomopwaarts gebouwd van de bestaande brug. 'In deze tijdelijke situatie wordt de nieuwe brug gebruikt als omleidingsweg. Daarna wordt de nieuwe brug op de tijdelijke situatie verplaatst naar de nieuwe locatie op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug', klinkt het bij Vlaamse Waterweg nv.

De brug heeft een totale overspanning van 128 meter en een nuttige breedte van 16,10 meter op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 meter) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor de jaagpaden.

Bij de heraanleg van de N13 (Lierseweg) wordt het huidige 2x1-rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende fietspaden. Aan de zuid-oostzijde van de weg is dit een dubbelrichtingsfietspad, aan de noord-westzijde een enkelrichtingsfietspad.

Het kruispunt van de Lierseweg met Rietbroek wordt aangepast met de nodige voorsorteerstroken in functie van het verkeer dat naar Rietbroek afslaat. Ten westen van dit kruispunt wordt een beveiligde fietsoversteek voorzien. Ook het kruispunt van de Lierseweg met De Beukelaar-Pareinlaan wordt aangepast. Ten zuiden van het kruispunt komt er een beveiligde fietsoversteek met middengeleider.

Op de linkeroever is het jaagpad vanaf de Lierseweg bereikbaar via Rietbroek, op de rechteroever loopt de verbinding tussen de Lierseweg en het jaagpad via De Beukelaer-Pareinlaan.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De voorbereidende werken starten al in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leiding verplaatst door de nutsmaatschappijen. 

Klik op de tekeningen voor de details van de bouwplannen.

Deze werken hebben een beperkte impact op de directe aangelanden doordat de jaagpaden tijdelijk (al dan niet gedeeltelijk) zullen worden onderbroken.

Begin 2018 starten de grootschalige werken aan de nieuwe brug, op de tijdelijke locatie. Bij deze werken blijft de bestaande brug (N13) in dienst voor alle verkeer. De omschakeling van het verkeer naar de nieuwe 'tijdelijke bruglocatie" is voorzien in het voorjaar van 2019.

Vanaf dan kan alle verkeer op de N13 gebruik maken van deze nieuwe brug. In de zomer van 2019 zal de N13 gedurende circa 1,5 maand onderbroken en omgeleid worden om nieuwe brug op zijn definitieve locatie te kunnen leggen en af te werken.

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

Minder hinder aanpak

'Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken', klinkt het. 'De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben.

Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

- De duur van onderbrekingen wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
- De onderbrekingen gebeuren zoveel mogelijk in de vakantieperiode.
- Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
- Groot wegtransport buiten de spits.
- Fietsomleidingen van kern naar kern.
- Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag indien nodig.

Vlaamse Waterweg NV/pp/NNieuws.