U bent hier

3 ontslagen in gemeenteraad : 'De Burgers nemen de macht in Grobbendonk en Bouwel' - video

Grobbendonk
12.09.2017 - 20.49u
Door: Herman Gezelle

Een aardschok in de lokale Grobbendonkse politiek.  Gemeenteraadsleden Anne Appeltans-Janssen (CD&V), schepen Gert Fransen (Sp.a) en Peter Van Pelt (N-VA) hebben dinsdagavond bij de aanvang van de gemeenteraad met onmiddellijke ingang ontslag genomen uit hun respectievelijke fracties en partijen, om deel te gaan uitmaken van het zopas opgerichte burgerinitiatief 'De Burgers van Grobbendonk en Bouwel'.  Het trio blijft als onafhankelijken zetelen.

'Geen akkoord met communisten', reageert burgemeester Eric Van Meensel van N-VA. 'Wie namens een partij een mandaat opneemt, moet dat teruggeven'.  Hij overlegde met zijn Sp.a-collega Herman Cambré, die de eerste helft van de legislatuur burgemeester was.

Peter Vos, initiator De Burgers : 'We gaan volgend jaar voor een absolute meerderheid in de gemeenteraad van Grobbendonk.  De Burgers willen de lokale democratie terugbrengen naar de essentie... zijnde directe invulling van het te voeren gemeentebeleid in al zijn vormen en geledingen door de Burgers van Grobbendonk & Bouwel.

We werken aan een lijstcomité dat straks de lijst zal samenstellen, maar een lid dat ooit gezeteld heeft in het lijstcomité, kan nooit meer op de lijst zelf staan, en vice versa. Wie een uitvoerend mandaat verwerft, kan zich nog maar één keer herkiesbaar stellen. Zo houden we ons team jong.

De Burgers en haar vertegenwoordigers hebben geen enkele binding, overeenkomst of belang met een andere politieke partij, kleur, lobby of stroming.

Op die manier kan deze natuurlijke vereniging van alle Burgers volledig onafhankelijk en over de partijgrenzen heen de belangen van Grobbendonk & Bouwel behartigen.

Iedereen van de 11.180 inwoners van Grobbendonk en Bouwel hoort van nature bij De Burgers.

Lokale betrokkenheid, transparantie, engagement en inclusie zijn de sleutelwoorden waar veel belang aan wordt gehecht en daarom zijn De Burgers op zoek naar geëngageerde burgers die hun verantwoordelijkheid binnen hun lokale gemeenschap willen opnemen. Dit is de enige manier waarop de immense kloof tussen Burgers en de huidige uitvoerende en alles-bepalende (partij)politiek kan gedicht worden.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen willen De Burgers via hun Burgercafé's en Burgerraden de inwoners samenbrengen om zelf een visie en beleid te maken voor hun gemeente.

De datums en locaties waar deze vergaderingen zullen plaatsvinden zijn te bekijken op : www.deburgers.be

OCMW-voorzitster Anne Appeltans-Jansen, schepen Gert Fransen en gemeenteraadslid Peter Van Pelt zullen van nu af enkel nog de belangen van de Burgers van Grobbendonk & Bouwel verdedigen vanuit deze nieuwe beweging, onder rechtstreekse controle van de Burgers, en hebben de gezonde ambitie om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 deel uit te maken van de bestuursploeg die Grobbendonk & Bouwel voor een periode van 6 jaar zal besturen', besluit Peter Vos.

Peter Van Pelt blijft nog zetelen in de politieraad zone Neteland als onafhankelijke. 

Ex-burgemeester en 1e schepen Herman Cambré (sp.a) is diep teleurgesteld: 'Ik zou echt liegen als ik zeg dat het geen pijn doet. We hebben Gert Fransen volop kansen gegeven om zich te profileren in diverse dossiers. Carine Geyselings heeft voor hem trouwens een pas opzijgezet. Na veel jaar in de politiek zitten er al wel meer messen in mijn rug, maar dit zal ik ook overleven. Wat schepen Fransen betreft, hoop ik dat hij nu de eer aan zichzelf houdt en dat hij ontslag neemt uit het schepencollege'.   (pp)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Webdesign door Intracto