U bent hier

30 Jaar RAC Geel

Geel
22.03.2019 - 08.24u
Door: Mark Jaspers

RAC Geel, wat staat voor Regionale Ambassador Club Geel bestaat dit jaar 30 jaar. Wij vieren dit met een groots dansfeest op 23 maar 2019 in feestzaal Foets, waarvoor 200 personen zijn ingeschreven.

Een belangrijk aandeel van de opbrengst van dit feest gaat naar sponsoring van de jeugdafdeling van het OPZ. Wij schonken hen een speeltoestel in afspraak met de leiding van deze dienst. 

RAC Geel is een vereniging waar vriendschap en netwerking centraal staan.
Onze club telt momenteel 11 leden. alhoewel wij in het Ambassadorlandschap eerder een kleine club zijn, hebben wij nationaal toch een hoge bekendheid en kunnen wij bogen op een uitstraling.

Naast ons maandelijks diner, waar steeds een interessant spreker opgevoerd wordt, om ons een ruimere blik op mens en maatschappij te bieden, nemen wij deel aan tal van activiteiten, die door andere clubs georganiseerd worden.

R.A.C Geel

…is een vriendenclub, die gesticht is in de jaren 50 in Zwitserland. In deze naoorlogse periode werd de behoefte aangevoeld om door het bevorderen van vrede en vriendschap, constructief bij te dragen tot het vermijden van conflicten en oorlogen. De neutrale Zwitsers beseften dat het aan hen was om het voortouw te nemen en de idee in structuren vast te leggen en uit te dragen.

Vandaag is de INTERNATIONALE AMBASSADOR CLUB uitgegroeid tot een vereniging die in bijna alle Europese landen vertegenwoordigd is en stilaan ook in andere werelddelen vaste voet aan de grond krijgt.

De NATIONALE AMBASSADOR CLUB BELGIE  telt meer dan 500 leden, verdeeld over 6 gouvernementen met in totaal 35 REGIONALE AMBASSADOR CLUBS (RAC’s).

Doelstellingen 

Elke club is in de eerste plaats een groep van vrienden. Hij  beoogt bij zijn leden belangrijke menselijke waarden te stimuleren. Eerlijkheid, vertrouwen en wederzijds respect zijn fundamenteel voor de continuïteit in de kameraadschappelijke omgang met mekaar. De club is politiek onafhankelijk en eerbiedigt de religieuze en filosofische overtuiging van zijn leden.

De AMBASSADOR CLUB zet zich in om, over de grenzen heen, bij te dragen tot een goede verstandhouding onder de volkeren. Of dit nu ook moet geconcretiseerd worden in “dienst aan de maatschappij” wordt overgelaten aan de vrije keuze van ieder individu en heeft niet het collectief en dwingend karakter dat er door andere clubs wordt aan toegekend.

Lidmaatschap

De AMBASSADOR CLUB verenigt mensen van verschillend beroep, gekozen door vrienden op basis van karakter en professionele kwaliteiten. De verschillen  in leeftijd, afkomst, geslacht, opleiding en beroepsbezigheden worden beschouwd als een positieve inbreng in de goede werking van de club. Zij  zijn een verrijking  voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen en voor de versteviging van de vriendschapsbanden met andere clubs, zowel nationaal als internationaal.

Alleen de humane en professionele waarden zijn bepalend voor de aanvaarding van een nieuw lid. Na door een effectief lid te zijn voorgedragen, is de unanieme goedkeuring van alle leden   vereist voor zijn opname in de club.


imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto