35 plattelandsondernemers uit de provincie Antwerpen rondden met succes het project Ondernemerscoach af.

De voorbije maanden leerden ze begeleid door professionele experten om een goed idee uit te werken tot een concreet businessplan. Dat is niet evident, onder meer omwille van de vaak ingewikkelde regelgeving. Europa, Vlaanderen en provincie Antwerpen investeerden samen 103.018 euro in dit plattelandsproject.

Na afloop waren alle deelnemers zeer tevreden. Individuele begeleiding op maat én een sterk lerend netwerk zijn volgens hen de sleutels tot succes.

Schatten op het platteland

Het platteland doet dromen en wekt ideeën op, elke plattelandsondernemer weet dat. Maar hoe zet je zo'n schat van een idee om in een praktische realisatie, waar je onderneming beter van wordt?

Op die vraag wilden plattelandsorganisaties RURANT en Innovatiesteunpunt een antwoord bieden met het project Ondernemerscoach. 35 ondernemers met diverse achtergronden namen deel: van een landschapsarchitect tot een tuinbouwer met zorgboerderij en zelfs een slakkenkweker.

Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid: "RURANT en Innovatiesteunpunt organiseerden pitchmomenten en gezamenlijke workshops met experten van de inhoudelijke partners bij dit project. Zo gingen medewerkers van Toerisme Provincie Antwerpen bijvoorbeeld aan de slag met ondernemers die plannen hadden voor een nieuw toeristisch aanbod.

Daarnaast werd ook ingezet op individuele begeleiding om ideeën te bespreken en verder te ontwikkelen. In korte tijd kregen de deelnemers zo heel wat nieuwe skills onder de knie, zoals het opmaken van een degelijk businessplan."

Ondernemers aan het woord

Na afloop reageren de deelnemers enthousiast:
- Sofie Lietaer (Milk&More uit Geel): "Rekenen, rekenen en blijven rekenen. Dat is voor mij de belangrijkste les geweest in deze workshopreeks."
- Evi Van Camp (Tuinbouwbedrijf Vercammen uit Koningshooikt): "Een klankbord met mensen die onze sector goed kennen leverde voor mij nieuwe inzichten, tijdswinst en realistische aanknopingspunten op."

- Caroline Vermeiren (Sint-Jozefshoeve uit Bevel): "Ik kreeg hulp om een duidelijke focus te vinden. Ik heb nu een heldere kijk op mijn ondernemersplan. Dat dank ik onder meer aan het herwonnen zelfvertrouwen dat ik kreeg tijdens het begeleidingstraject."

- Ruben Boonen (hobbykweker van sierkippen uit Geel): "Ik had een innovatief idee maar stootte op veel onduidelijkheden in de regelgeving. Daardoor was het moeilijk om een haalbaar ondernemersplan op te maken. Ik hoop in de toekomst aan een nieuw begeleidingstraject te kunnen deelnemen om de opgestoken kennis uit de workshopreeks nog beter te valideren. "

Geleerde lessen

Ondernemen op het platteland betekent ondernemen in een divers landschap met een kluwen aan wetten en regelgeving. Daarom is maatwerk de beste manier om tot goede resultaten te komen, weten de projectbegeleiders van Ondernemerscoach. Elk idee heeft nood aan een individuele aanpak. Knippen en plakken van advies werkt niet.

Patrick Pasgang van Innovatiesteunpunt: "Onze aanpak helpt in het versnellen van innovatie en ondernemerschap. De gebruikte methodiek verhoogt het bedrijfseconomisch inzicht en de doelgerichtheid met oog voor een onderscheidend, uniek aanbod, inzicht in klantengroepen, financiën en rendabiliteit.

Een belangrijke hefboom naar ondernemerschap zit hem in de persoonlijke coaching met kennis van sector wat het uiteindelijke resultaat verbetert en de kans op succes verhoogt. Vanuit de begeleiding doorbreken we ook enige bedrijfsblindheid zodat met de nodige flexibiliteit en doordachtheid tijdens de rit aanpassingen kunnen gebeuren'.

Een andere sleutel tot succes is netwerken, samenwerken en leren van elkaar. Iedere ondernemer heeft zijn kennis en expertise. In een lerend netwerk wordt die versterkt. Zo'n netwerk verdient dus zeker een plaats in het aanbod van Ondernemerscoach.

Blik op de toekomst

Uit alle leerervaringen, de kennisopbouw en de vele denkoefeningen van de voorbij maanden onthouden RURANT en Innovatiesteunpunt vooral dat plattelandsondernemers blijvende ondersteuning nodig hebben om in een steeds sneller veranderende samenleving hun plannen en bedrijven toekomstproof uit te bouwen.

Greet Aernouts van RURANT : 'We richten ons met ons model en aanbod vooral op de ondersteuning van plattelandsondernemers die een nieuwe of bijkomende bedrijfsactiviteit uitbouwen en in de markt willen zetten in een rurale omgeving.

Al de verzamelde kennis en ervaringen hebben we verwerkt in een Business Canvas Model. En zoals het een goed ondernemersplan betaamt schreven we ook een missie en visie uit, inclusief een aanzet van strategie'.

De initiatiefnemers nodigen overheden en sectororganisaties uit om te blijven investeren in dit type ondersteuning voor plattelandsondernemers door inzet van mensen en middelen.

Het model dat ontwikkeld werd tijdens het project Ondernemerscoach kan dan verder groeien.'  Foto rr.