De Europese Commissie kende 36 miljoen euro toe aan zes hefboomprojecten in Vlaanderen die de uitbouw van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) ondersteunen.

Concreet gaat het om vier binnenvaartprojecten, het Mobilidata-programma én de bouw van een LNG bunkerschip dat actief zal zijn in de haven van Zeebrugge.

"Vanuit Vlaanderen zijn we verheugd met deze Europese steun. Belangrijke investeringsprojecten waarmee we de toekomst van de Vlaamse economie en mobiliteit vormgeven, krijgen zo een financieel steuntje in de rug.", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Uitbouw van een multimodaal Europees vervoernetwerk

Met het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) wil de Europese Unie een multimodaal Europees vervoernetwerk uitbouwen en zo verkeer van personen en goederen tussen EU-landen faciliteren.

Elk jaar lanceert de Europese Commissie een oproep voor de cofinanciering van transportprojecten die de uitbouw van dit Europese netwerk ondersteunen. Dat gebeurt via het financieringsinstrument CEF Transport (Connecting Europe Facility). De resultaten van deze CEF Transport-oproepen werden vandaag bekrachtigd door de lidstaten.

Vier binnenvaartprojecten, één Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) project en een LNG bunkerschip

Zes Vlaamse projectvoorstellen krijgen via de CEF-oproep van 2019 financiële steun: drie projecten uit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en drie projecten van private bedrijven.

Wachtdok Noordlandbrug in haven van Antwerpen

De aanleg van een wachtdok voor binnenvaartschepen die gevaarlijke goederen vervoeren (zgn. kegelschepen) bij de Noordlandbrug in de Antwerpse haven. Dit wachtdok is belangrijk voor de chemische industrie in de haven.

De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen voeren dit project gezamenlijk uit en krijgen 9,08 miljoen euro subsidie.

Automatisering Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg maakt werk van de automatisering en bediening vanop afstand van de sluizen op het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg krijgt hiervoor 4,63 miljoen euro subsidie. Met jaarlijks bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen is het Albertkanaal economisch de belangrijkste waterweg van Vlaanderen.

Het Mobilidata-programma

Het Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid zoekt samen met private partners innovatieve oplossingen om verkeer vlotter, duurzamer en veiliger te maken voor elke weggebruiker.

Het brengt daarvoor mobiliteitsinformatie van o.a. weggebruikers, infrastructuur, voertuigen en overheidssystemen samen. Dit C-ITS-project (Cooperative Intelligent Transport Systems) is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement MOW, het Departement EWI en iMec. Mobilidata krijgt 1,04 miljoen euro subsidie.

Verhogen capaciteit Antwerp Gateway terminal in haven van Antwerpen
Het privaat bedrijf DP World verhoogt de overslagcapaciteit voor binnenvaart op de Antwerp Gateway terminal in de Haven van Antwerpen. Het investeert daarvoor o.a. in automatische stapelkranen en extra kadekranen. DP World ontvangt 9,67 miljoen euro subsidie.

Verbeteren van terminalinfrastructuur langs Albertkanaal in Lanaken
Het privaat bedrijf Wessem BV investeert in de verdere uitbouw van de binnenvaartterminal langs het Albertkanaal in Lanaken.

Deze investeringen maken deel uit van een grensoverschrijdende project dat focust op modal shift en synchromodaliteit, gecoördineerd door de Nederlandse provincie Limburg. Wessem BV ontvangt 0,7 miljoen euro subsidie voor de werken in Vlaanderen.

De bouw van een LNG bunkerschip in Zeebrugge

Voor dit Nederlands-Belgisch-Duits project bouwt privaat bedrijf Titan LNG BV drie LNG bunkerschepen. Eén bunkerschip zal actief zijn in de haven van Zeebrugge. Deze drijvende pompstations voor vloeibaar aardgas dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Titan LNG BV ontvangt 11 miljoen euro subsidie.

"Binnenvaart is speerpunt in Vlaams mobiliteitsbeleid"

Opvallend is dat vier Vlaamse binnenvaartprojecten Europese steun krijgen. Vlaams minister Lydia Peeters:

"Ik kan dat alleen maar toejuichen. We willen in Vlaanderen de binnenvaart prominent inzetten als alternatief voor het vervoer over de weg. Vlaanderen beschikt over een bevaarbaar waterwegennet van meer dan 1000 kilometer. D

at biedt enorm veel mogelijkheden en troeven. De binnenvaart is dan ook een speerpunt in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Zowel de overheid als de privé moeten inzetten op innovatie en duurzaamheid.

Zo kunnen we nog meer vrachtvervoer van de weg halen en onze transportmodi verder vergroenen."

Pleidooi voor een ambitieus Europees investeringsbudget

Vlaams minister Lydia Peeters wil graag alle betrokken ambtenaren en privébedrijven bedanken voor de kwaliteitsvolle projectvoorstellen die werden ingediend. Tegelijk benadrukt ze ook het belang van het CEF-Transport-programma.

"Vlaanderen is er de voorbije jaren in geslaagd relatief veel EU-subsidies binnen te rijven voor onze investeringen. Het is belangrijk dat we de Europese dimensie van onze transportinfrastructuur zo goed mogelijk opvolgen en er optimaal gebruik van maken.

Ik zal daarvoor samen met Vlaams minister-president Jan Jambon een initiatief nemen richting de Europese Commissie."