Met de recente goedkeuring van minister Schauvliege heeft het plattelandsproject de Merode de volgende 3 jaar een subsidie van 375.000 euro te pakken voor het strategisch project 'de Merode: wonen, werken en (be)leven in een prinsheerlijk platteland'. De focus ligt op leefbare woonkernen, open ruimtegebruik, versterking van streekidentiteit en alternatieve gebiedsfinanciering.

Er wordt een projectcoördinator aangeworven om concrete acties rond deze 4 speerpunten te begeleiden. "In onze aanpak van deze gebiedsontwikkeling staan de inwoners van de Merode centraal.", aldus Peter Bellens, voorzitter van de Merode.

De gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo, de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant bouwen sinds 2006 samen met VLM, ANB, Agentschap Onroerend Erfgoed en verschillende private organisaties aan een aantrekkelijk en toegankelijk gebied. Met 100.000 euro per jaar van Ruimte Vlaanderen, aangevuld met 25.000 euro vanuit Provincie Antwerpen plannen de ruim 20 organisaties verenigd in 'de Merode' de komende 3 jaar heel wat concrete acties die het gebied moeten versterken en maatschappelijke evoluties aanpakken.

Troeven

"Samen met alle partners hebben we een analyse gemaakt van onze troeven en de maatschappelijke realiteit van dit gebied. Denk aan de verdwijnende detailhandel in verschillende woonkernen, de vergrijzing en een gebrekkige mobiliteit, de druk op het ruimtegebruik en het gebrek aan afstemming tussen de verschillende ruimtelijke processen rond natuur, landbouw en erfgoed.

We buigen deze uitdagingen om naar kansen om de Merode aantrekkelijker te maken om in te wonen, te werken en te recreëren. Met de subsidie kunnen we de nodige impulsen geven aan concrete initiatieven die hiertoe bijdragen.", motiveert Peter Bellens, voorzitter van de Merode en gedeputeerde voor Platteland uit.

Vier speerpunten en mogelijke acties

1.Leefbare dorpskernen, met specifieke aandacht voor mobiliteitsarmoede, detailhandel, verdichting en verlinting.

Bvb. De aanwezigheid van basisvoorzieningen (bakker, slager, buurtwinkel,...) in

dorpskernen stimuleren.

Bvb. Mobiliteit tussen dorpen verbeteren: van realiseren van trage wegen en groene verbindingen tot aanpakken van vervoersarmoede.

Bvb. Publieke ruimte in dorpskernen vergroenen en aantrekkelijker maken

2.Duurzaam open ruimte gebruik, met specifieke aandacht voor ruimte voor (zachte) recreatie, waterberging en de verwevenheid tussen landbouw, natuur en erfgoed.

Bvb. Productieve landbouw ondersteunen door in te zetten op nieuwe technieken en landbouwers wegwijs maken in het aanbod van financiële ondersteuning.

Bvb. De schat aan monumenten en landschappen bewaren zonder nieuwe initiatieven onmogelijk te maken.

3.Versterking van de streekidentiteit door gerichte communicatie- en participatie-acties. Zo betrekken we inwoners en kunnen we hen trots maken op de Merode, zodat ze uitgroeien tot echte gebiedsambassadeurs. We doen hiervoor beroep op individuele burgers én op het verenigingsleven zodat we tot een gedragen identiteit komen.

Bvb. Ondernemers en inwoners engageren om als ambassadeur de troeven van de Merode uit te dragen en bezoekers op een aantrekkelijke manier te ontvangen.

Bvb. Bezoekers en ondernemingen overtuigen om vrijwillige de gebiedswerking financieel te ondersteunen (visitor giving, streekfonds, ...).

4.Experimenteren met alternatieve gebiedsfinanciering om de toekomst van het plattelandsprogramma niet volledig te laten afhangen van de financiële mogelijkheden van de betrokken overheden. De subsidie van Ruimte Vlaanderen vormt een hefboom om bijkomende financiering aan te trekken. We kijken niet alleen naar publieke subsidiestromen, maar proberen ook particulieren en ondernemingen te overtuigen om samen te investeren in de Merode.

Bvb. Visitor giving, een streekfonds en andere alternatieve financieringsmodellen genereren bijkomende middelen om de Merode nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

Bijkomende subsidies mogelijk

Ruimte Vlaanderen voorziet de mogelijkheid om een bijkomende subsidie tot 500.000 euro aan te vragen voor het verwerven van gronden en constructies die noodzakelijk zijn om het strategisch project te realiseren. De Vlaamse subsidie dekt tot 40% van de aankoop. De overige 60% moet door de aankoper voorzien worden.