Het chemisch bedrijf 3M zal zich aan de verstrengde lozingsnormen voor PFAS moeten houden.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp het beroep dat het bedrijf ertegen aanspande.

3M meent dat het hen in de praktijk dwingt hun zuiveringsinstallatie voor regen- en grondwater stil te leggen.

Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat er geen sprake is van hoogdringendheid, zoals het bedrijf aanvoerde. De strengere lozingsnormen blijven daardoor van kracht. (VRTNWS)