Naar aanleiding van de nieuwe studie van het WIV over schildklierkanker rond Belgische nucleaire sites en kerncentrales brengen wij graag in herinnering dat de 3xG studie sedert 2010 de gezondheid in de gemeenten Dessel, Mol en Retie op een grondige manier opvolgt.

3xG staat voor Gezondheid-Gemeenten-Geboorten.

De studie gebeurt in opdracht van NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA en komt tegemoet aan de vraag in de regio om op het vlak van gezondheid vroegtijdige signalen te capteren en gezondheidsaanbevelingen te doen.

De studie is opgebouwd uit twee onderdelen. In elk daarvan kunnen gegevens in verband worden gebracht met kanker:

(1) Humane BioMonitoring (HBM). Dit is een onderzoek naar de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en de daaraan verbonden gezondheidseffecten bij 300 baby's en hun moeders. Deze blootstelling wordt onderzocht met de methode van biomonitoring waarbij bloed- en urinestalen van alle deelnemers worden geanalyseerd en voor lange periode worden opgeslagen. Specifiek voor kanker wordt in de stalen gekeken naar DNA schade en herstel. Die resultaten waren voor de regio in 2016 vergelijkbaar met Vlaanderen.

(2) Een analyse van de ziekte- en overlijdensregisters in Mol, Dessel en Retie.
Voor de analyse van ziekte- en sterftegegevens onderzoekt het 3xG team, om de 5 jaar, in de officiële registers van de voorbije jaren gegevens over overlijden, ziekte (zoals het voorkomen van kanker), hospitalisatie en aangeboren afwijkingen uit de gemeenten Dessel, Mol en Retie en vergelijkt deze met de Vlaamse gemiddelden.

Specifiek voor kanker werden de gegevens in 2015 voor de 2de keer onderzocht. In Dessel-Mol-Retie kwamen in de periode 2008-2012 minder kankers voor dan gemiddeld in Vlaanderen zowel bij mannen als vrouwen. Geen enkel kankertype kwam significant meer voor dan in Vlaanderen, ook schildklierkanker niet.

Bij mannen werd het verhoogd voorkomen van long- en prostaatkanker uit de vorige analyse in 2010 niet meer vastgesteld. Het volledige rapport is te vinden op de studiewebsite

In 2020 zal deze opvolging van ziekte en sterftegegevens voor de derde keer gebeuren.

Achtergrondinformatie
De partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) hebben verschillende voorwaarden verbonden aan de oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval in de gemeente Dessel. Naast de technische uitvoering van het bergingsproject worden verschillende initiatieven voorzien die een positieve impact moeten hebben op de werkgelegenheid, de welvaart en het welzijn in de regio.

Eén van die initiatieven is het opstellen van een gezondheidsprofiel en een doorlopende opvolging die kijkt naar diverse milieueffecten en gezondheidsgegevens. Dit is de 3xG-studie.

De studie wordt geleid door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en de Vrije Universiteit Brussel. (pp)