4 Kempense ziekenhuizen werken samen aan de uitbouw van kwalitatieve patiëntenzorg dichtbij huis.  Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout ondertekenen vandaag, 22 december 2016, een overeenkomst tot samenwerking in het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Deze structurele samenwerking komt patiënten uit de Kempense regio ten goede.

De ziekenhuizen bundelen de krachten en stemmen de zorg op elkaar af, zodat de patiënt kan genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis.

In Vlaanderen is heel wat te doen rondom netwerkvorming in de gezondheidszorg. In de Kempen lopen de ziekenhuizen daar enigszins op vooruit.

Op 8 maart van dit jaar ondertekenden de vier Kempense ziekenhuizen reeds een intentieverklaring tot samenwerking.

Vandaag 22 december, wordt dit bestendigd in een definitieve overeenkomst voor structurele samenwerking en in de oprichting van het Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw met eigen bestuursorganen.

Het idee om samenwerking tussen de Kempense ziekenhuizen in een structuur, een netwerk, onder te brengen, leeft al langer in de Kempen. Op die manier kunnen de ziekenhuizen samen betere zorg leveren, meer specialisaties aanbieden en de middelen efficiënter inzetten.

De overeenkomst om gezamenlijk een regionaal ziekenhuisnetwerk uit te bouwen, werd in de verschillende ziekenhuizen goedgekeurd door de raden van bestuur, directies en medische raden.

Vandaag wordt in heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen nagedacht over hoe samenwerking concreet kan georganiseerd worden.

De vier ziekenhuizen zijn trots dat ze vandaag al het Ziekenhuisnetwerk Kempen hebben opgericht. De samenwerking krijgt een aparte juridische structuur in de vorm van een vzw met een eigen algemene vergadering, raad van bestuur en coördinatiecomité.

De artsen en medische raden van de ziekenhuizen worden sterk betrokken bij het beleid van het netwerk. De ziekenhuizen bundelen hun krachten om de patiënten van de Kempen in de Kempen te behandelen in een regionaal netwerk.

Elk ziekenhuis behoudt daarbij zijn eigenheid, maar voor sommige zorgprogramma's, onderzoeken en behandelingen én voor de ondersteunende diensten (aankoop, logistiek, apotheek) wordt nog nauwer samengewerkt.

Realisaties in de Kempen

De Kempense samenwerking, die al geruime tijd bestaat, maar de laatste jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen, heeft ondertussen al concrete realisaties opgeleverd.

En er zitten nog heel wat nieuwe projecten in de pijplijn met als uitgangspunt 'centraal organiseren wat moet, decentraal organiseren wat kan.'

Zo loopt er een studie voor de oprichting van een platform voor ondersteunende diensten zoals apotheek, magazijn of logistiek en wordt er bekeken om bepaalde opleidingen voor medewerkers en artsen gezamenlijk te organiseren.

Verschillende medische diensten bekijken momenteel de verdere uitbouw van hun samenwerking over de verschillende ziekenhuizen heen.

Sinds augustus 2015 baten AZ Turnhout, AZ Herentals en H. Hartziekenhuis Mol gezamenlijk het Kempens Hartcentrum uit. Ondertussen werkt het Hartcentrum, gevestigd in Turnhout, op volle toeren en met veel succes.

Om dialysepatiënten uit de Zuiderkempen dicht bij huis te behandelen, werden twee Centra voor Collectieve Autodialyse (CAD) opgericht: één in het H. Hartziekenhuis Mol (2004) en één in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel (eind 2015).

Voorheen moesten deze patiënten drie keer per week gedurende enkele uren voor dialyse naar Turnhout.


De samenwerking op vlak van oncologie wordt geïntensifieerd binnen het Netwerk Oncologie Kempen (NOK).

De gespecialiseerde chirurgie en radiotherapie worden gecentraliseerd en chemotherapeutische behandelingen kunnen decentraal blijven gebeuren.

Onder de naam 'Taxandria' werd enkele jaren geleden een gezamenlijke aankoopcentrale opgestart wat administratieve en financiële voordelen biedt.

Ook op het vlak van weefselonderzoek en moleculaire biologie hebben de vier Kempense ziekenhuizen samenwerkingsverbanden opgestart.

Door samen te werken menen de ziekenhuizen het aanbod aan ziekenhuiszorg in de regio te kunnen verbreden en verdiepen. Hiermee wordt de beste zorg voor de patiënt in de Kempen gewaarborgd.