AZ Herentals, Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout ondertekenden vanmiddag een intentieverklaring tot samenwerking in een Kempens Ziekenhuisnetwerk. Deze structurele samenwerking komt patiënten uit de Kempense regio ten goede. Doordat de ziekenhuizen de krachten bundelen en de expertise op elkaar afstemmen, kan de patiënt genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis.

Het idee om samenwerking tussen de Kempense ziekenhuizen in een structuur, een netwerk, onder te brengen, leeft al langer in de Kempen. Op die manier kunnen de ziekenhuizen betere zorg bieden, meer specialisaties aanbieden en de middelen efficiënter inzetten.

De intentieverklaring om gezamenlijk een regionaal ziekenhuisnetwerk uit te bouwen, werd in de verschillende ziekenhuizen goedgekeurd door de raden van bestuur, directies en medische raden.

De Kempense samenwerking, die al geruime tijd bestaat, maar de laatste jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen, heeft ondertussen al concrete realisaties opgeleverd. En er zitten nog heel wat nieuwe projecten in de pijplijn.

De ziekenhuizen benadrukken wel dat dit geen fusie is. Elk ziekenhuis behoudt zijn eigenheid en zorgaanbod, maar voor sommige zorgprogramma's, onderzoeken en behandelingen of ondersteunende diensten (aankoop, logistiek, apotheek) gaan ze in de Kempen nauwer samenwerken.

Realisaties in de Kempen
Sinds augustus 2015 baten AZ Turnhout, AZ Herentals en H. Hartziekenhuis Mol gezamenlijk het Kempens Hartcentrum uit. Ondertussen werkt het Hartcentrum, gevestigd in Turnhout, op volle toeren en met veel succes.

Om dialysepatiënten uit de Zuiderkempen dicht bij huis te behandelen, werden twee Centra voor Collectieve Autodialyse (CAD) opgericht: één in het H. Hartziekenhuis Mol (2004) en één in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel (eind 2015). Voorheen moesten deze patiënten drie keer per week gedurende enkele uren voor dialyse naar Turnhout.

Onder de naam 'Taxandria' hebben AZ Turnhout en AZ Herentals enkele jaren geleden een dossier van samenaankoop opgestart wat grote financiële voordelen biedt. Ondertussen maken ook het H. Hartziekenhuis Mol en de Sint-Jozefkliniek in Bornem hier deel van uit. In de zomer van 2016 stapt ook het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel mee in het project.

Wat zit nog in de pijplijn?
De ondertekening van de intentieverklaring maakt toekomstige projecten mogelijk zoals het verder bundelen van de krachten rond gespecialiseerde kankerbehandelingen (Netwerk Oncologie Kempen) en de gezamenlijke aanvraag en uitbating van een PET-scan, een hoogtechnologische scanner, in de Antwerpse Kempen.

Ook op het vlak van weefselonderzoek en moleculaire biologie hebben de vier Kempense ziekenhuizen samenwerkingsverbanden opgestart.

Op de foto's : Van links naar rechts:
- Karel Peeters (AZ Herentals)
- Eddy Jennen (H. Hartziekenhuis Mol)
- Michel Vangenechten (Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel)
- Guy Peeters (AZ Turnhout).