Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in Kasterlee merken. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 450.000 euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Kasterlee.

'Geweldig nieuws voor de fietsers', zeggen Jeroen Van de Water, voorzitter van N-VA Kasterlee, en Kris Goossens, fractieleider. 'Fietsen wordt dankzij deze Vlaamse investering vlotter en veiliger'.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische (en lang onbereikbare) kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens gerond.

Nu is er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete projecten – en dat plan bevat ook goed nieuws voor Kasterlee.

'N-VA Kasterlee ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen', zegt voorzitter Jeroen Van de Water. 'Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investeringen verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente. N-VA Kasterlee heeft bijvoorbeeld altijd gepleit voor het aanleggen van een degelijk en veilig fietspad aan de Poederleesteenweg. We hebben dit ook aangekaart bij minister Weyts'.

Uit het Fietsinvesteringsplan van minister Weyts blijkt dat er nog deze bestuursperiode (tot 2019) 450.000 euro Vlaams geld is vastgelegd voor gloednieuwe fietsinfrastructuur, voorbereidende studies of onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Kasterlee.

Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van Kasterlee, dus bovenop de middelen die het lokale bestuur vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen.

Concreet gaat het om 300.000 euro voor de aanleg van het fietspad aan de Poederleesteenweg, en om 150.000 euro voor de aanleg van een fietspad in het centrum van Kasterlee (in het kader van masterplan 'De Met').

'Hier zaten veel fietsers in Kasterlee al lang op te wachten', besluiten Jeroen Van de Water en Kris Goossens tevreden. 'We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid'.