Het erkend natuurreservaat 'Laakvalleien', gelegen in de gemeenten Laakdal, Herselt, Meerhout en Tessenderlo, wordt uitgebreid met een oppervlakte van 50 ha. De totaal erkende oppervlakte wordt door deze uitbreiding 241ha. Dat heeft Vlaams minister Koen Van den Heuvel vandaag tijdens een bezoek aan het gebied bekend gemaakt.

Koen Van den Heuvel: "Ik had beloofd om tijdens mijn drie maanden ministerschap nog meer dan 1000 hectare natuur versneld te erkennen als natuurreservaat. Die kaap is ondertussen overschreden, en er staan nog uitbreidingen gepland. Deze erkenningen zijn van groot belang voor onze natuur.

Natuurpunt heeft zo zekerheid dat er middelen zullen zijn voor het noodzakelijk onderhoud van de gebieden én de openstelling ervan. Met liefst 50 hectare nieuw erkend natuurreservaat, gaat het hier om een mooie uitbreiding. De verschillende biotopen die Natuurpunt hier beheert, en ook de 6 kilometer aan wandelpaden die door het gebied lopen, vragen heel wat beheerwerk van de lokale vrijwilligers.

Dankzij deze erkenning en de goedkeuring van het beheerplan, kan dit allemaal ondersteund worden. Zo kan iedereen van de natuurpracht blijven genieten. Bovendien zal de vallei dankzij het beheer haar rol als klimaatbuffer (het bergen van water) nog beter kunnen vervullen."

De Laakvalleien is de verzamelnaam voor een aantal natuurgebieden langs de Grote en de Kleine Laak. Stilaan worden de losse parels er aaneengeregen tot een groen snoer, een gevarieerd valleigebied waarin je aangenaam kan wandelen.

De gebieden zijn vooral gesitueerd in de gemeente Laakdal. Deze erkenning gaat over percelen verspreid over heel de Laakvalleien zoals in het Trichelbroek, Varendonk, de Roost, Eindhoutbroek, Ossenbroeken, Swinnebroeken & Makelbroek.

Je vindt er een afwisseling van oude elzenbroekbossen, verlande turfputten, bloemenrijke hooilanden, vijvers, heide en vennen. Deze grote verscheidenheid aan landschapstypes en ook het relatief ongestoord karakter van de vallei leidt tot een hoge biodiversiteit.

In het gebied vind je meer dan 150 soorten vogels, waaronder ijsvogels en roerdompen. Ook de bever wordt regelmatig in het gebied gezien. Dit alles maakt De Laakvalleien tot een waardevol natuurgebied.

"Investeren in een natuurgebied als de Laakvalleien, is investeren in de toekomst. Het gebied buffert water, vormt een thuis voor zeldzame dieren en biedt mensen rust, ontspanning en inspiratie. Dankzij de erkenning door de minister kunnen de lokale vrijwilligers hier de komende jaren nog verder bouwen aan een robuuste vallei, boordevol natuur", besluit Hendrik Moeremans, woordvoerder van Natuurpunt.