Vorig jaar zijn er in ons land 59 meldingen gedaan van seksueel misbruik binnen de Kerk.

Dat zijn er een pak meer dan de twee vorige jaren. In 2018 en 2019 samen lag het totaal op 64. Drie van de 59 waren minderjarig op het moment van de melding. In veel gevallen gaat het om verjaarde feiten, die dus niet meer voor de rechtbank kunnen komen. De helft van de daders is intussen overleden.

Terwijl er in 2018 en 2019 samen 64 slachtoffers een melding deden van misbruik binnen de Kerk, waren dat er vorig jaar alleen al in totaal 59. Dat blijkt uit het jaarrapport van 2020 van de stichting Dignity, dat instaat voor de opvang van de slachtoffers.

Volgens professor psychologie en voorzitter van Dignity Manu Keirse is de toename wellicht het gevolg van de herstelmaatregelen.

Herstellen van het leed dat mensen is aangedaan
Manu Keirse, voorzitter Dignity

"Men hoort bijvoorbeeld dat de Kerk het au sérieux neemt. Dat de bisschop of de overste de moeite doet om zich te verontschuldingen. Ook voor het gedrag van een dader die al jaren geleden is overleden.

En men krijgt een financiële tegemoetkoming om iets te herstellen van het leed dat mensen is aangedaan", aldus Manu Keirse.

Ook al gaat het in meer dan 60 procent van de vallen over feiten die intussen verjaard zijn en die dus niet meer voor de rechtbank kunnen komen, toch blijft een melding doen belangrijk.

"De Kerk kan erkenning geven. Te horen uit een verantwoordelijke van de Kerk dat men daar zelf niet verantwoordelijk voor was, maar dat het om een misdaad van iemand die tot de Kerk behoort, is voor slachtoffers vaak revelerend.

Want zij hebben vaak door die daders de schuld in hun eigen schoenen geschoven gekregen zoveel jaar geleden", gaat Keirse verder.

Van de in totaal 59 slachtoffers vroegen slechts drie personen een ontmoeting met de dader. 11 dossiers zijn doorverwezen naar justitie omdat de verjaring van de feiten niet duidelijk was of omdat de nog levende dader een risico zou kunnen vormen.

Wie zijn de slachtoffers en waar deden de feiten zich voor?

Van de 59 meldingen komen er 35 uit Vlaanderen. 70 procent waren op het moment van de melding ouder dan 40 jaar, 16 zelfs ouder dan 70 jaar. Drie slachtoffers zijn bij aangifte minderjarig, twee tussen de 18 en 20 jaar. Naar het geslacht dan: 32 slachtoffers zijn mannen, 27 zijn vrouwen.

De daders zijn op drie na allemaal mannen. In 16 van de 59 gevallen deden de feiten zich voor in een school. 18 in een parochie. Zes van de slachtoffers waren misdienaars. Eén situatie deed zich voor in de zorgverlening.

Hoe het centrale infopunt en/of een lokaal aanspreekpunt bereiken?

"Vanaf 2021 worden de tien opvangpunten vervangen door twee gemeenschappelijke opvangpunten voor de melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag in een pastorale context, een voor de Nederlandstalige en een voor de Franstalige bisdommen en congregaties", zo legt Keise de toekomstplannen van Dignity toe. (VRTNWS)

Het Centraal Infopunt is bereikbaar op 02 507 05 93 en via het  info.misbruik@kerknet.be