De voorbije weken werden er in Europa 88 brandstichtingen gepleegd tegen gsm-masten. België telt voorlopig één brandstichting in Pelt. Marc Lambotte, CEO van Agoria, roept op tot strenge straffen en een neutrale informatiecampagne van de overheid.

"Er is geen enkele aanwijzing dat de uitrol van 5G een risico vormt voor de gezondheid", verzekert Lambotte. Hij gaat daarmee ook in tegen complottheorieën dat het coronavirus een gevolg zou zijn van de uitrol van 5G.

"Er is veel fake news", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria, dat ook de telecomoperatoren bundelt.

"We begrijpen dat de mensen door corona ongerust zijn over hun gezondheid. Daar maken actiegroepen tegen 5G nu zwaar misbruik van. De jarenlange desinformatie over radiostraling en gezondheid heeft er nu toe geleid dat ook in ons land een zendmast in brand werd gestoken.

Er is een lijn overschreden. Als er straks ook slachtoffers vallen, dragen de actiegroepen een enorme verantwoordelijkheid. Terroristische acties rond 5G moeten streng bestraft worden." Lambotte vraagt dat het Ocad, het orgaan voor de coördinatie van de dreigingsanalyse, de situatie nauwgezet in het oog blijft houden.

Zelf lanceert Agoria een lijst van vragen en antwoorden op zijn website. De sectorfederatie roept verder ook op tot een bredere informatiecampagne door de overheid.

De voorbije weken werden in Europa al 88 gsm-masten in brand gestoken. In het Verenigd Koninkrijk 61, in Nederland 20, in Ierland 3 en in Italië, Tsjechië, Zweden en België telkens 1.

Bij ons gebeurde de aanval midden april in het Limburgse Pelt. Mensen overal in Europa waren zo tijdelijk verstoten van mobiele communicatie, terwijl in deze crisistijd ogenblikkelijk contact met de hulpdiensten een kwestie van leven of dood kan zijn.

5G biedt een oplossing om de enorme toename in het dataverbruik op te vangen en om het gemiddelde energieverbruik met een factor 10 te verminderen. Daarnaast zal deze technologie, dankzij haar talrijke voordelen (fors hoger debiet, bijna-nul latentie, netwerkkwaliteit), ook heel wat nieuwe toepassingen mogelijk maken.

Marc Lambotte: "Al sinds de jaren '80 dromen we van ingewikkelde medische operaties op afstand en medische robots. Dat leek toen sciencefiction. Maar nu komen we aardig in de buurt. Laten we het hartinfarct even als voorbeeld nemen.

Zonder snelle interventie is een hartstilstand in 90% van de gevallen fataal. In tests die werden uitgevoerd door een Zweeds bedrijf zien we dat een drone met defibrillator gemiddeld 4 keer sneller ter plaatse is dan een ambulance.

De uitrol van 5G kan dit soort levensreddende ontwikkelingen versnellen en ze op grotere schaal mogelijk maken. Het is maar één van de talloze voorbeelden van innovatie dankzij 5G. Eén ding is zeker: we hebben er alles bij te winnen. 5G zal onze levenskwaliteit sterk verbeteren."

"5G zal het mogelijk maken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen waarmee een antwoord kan worden geboden op toekomstige uitdagingen op verschillende domeinen zoals mobiliteit, gezondheid, veiligheid, industrie en diensten, media, vrije tijd of nog onderwijs (meer info: 5G, een antwoord op de uitdagingen van morgen).

Ze zal de mens en de economische wereld verbeteringen en nieuwigheden brengen net zoals vaste telefonie en vervolgens de verschillende generaties van mobiele telefonie (4G,...) hebben gedaan."

De gezondheidsaspecten van radiofrequenties worden al meer dan 25 jaar wetenschappelijk bestudeerd.

De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is een internationaal samengestelde commissie van neutrale deskundigen met wetenschappelijke achtergrond.

Zij doet aanbevelingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie betreffende de bescherming van mensen en milieu tegen de potentieel schadelijke risico's van radiostralen voor mobiele communicatie. De eerste aanbeveling van de ICNIRP, in de vorm van een emissienorm, dateert van eind vorige eeuw.

Nu, 20 jaar en 30.000 wetenschappelijke studies later, heeft de ICNIRP haar aanbevelingen geactualiseerd. In maart werd de internationale emissienorm van 41,2V/m bevestigd, met een paar aanpassingen om rekening te houden met 5G.

De wereldautoriteit bevestigt onomwonden dat 3G, 4G en 5G radiostralen onschadelijk zijn voor de gezondheid wanneer de vooropgestelde normen gerespecteerd worden.

Deze normen worden aanbevolen door zowel de Wereldgezondheidsorganisatie als de Europese Commissie. Ze worden ook toegepast door de overgrote meerderheid van de landen, met name binnen de EU. In België is dit een gewestelijke bevoegdheid en zijn de normen strenger dan de internationale aanbevelingen: vier keer strenger in Vlaanderen, meer dan vier keer strenger in Wallonië en maar liefst 50 keer strenger in Brussel.