U bent hier

6 PRUP's voor efficiënter ruimtegebruik in Herentals en omgeving

Herentals | Provincie Antwerpen
08.02.2018 - 23.00u
Door: Herman Gezelle

Donderdagavond legden experten van de provincie Antwerpen de inhoud van 6 PRUP's voor efficiënter ruimtegebruik uit op een infomarkt in de Lakenhal. Het openbaar onderzoek voor deze 6 ontwerp-PRUP's loopt van 9 februari tot  9 april.'

Wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Dat stelt de provincie Antwerpen voor het kleinstedelijke gebied Herentals voor in 6 Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's). Ze nodigt burgers uit om tot en met 9 april opmerkingen, suggesties en bezwaren te geven.

Ervoor zorgen dat we in kleinstedelijke gebieden meer doen met dezelfde ruimte en de open groene ruimte niet verder volbouwen. Die opdracht kregen de provincies van de Vlaamse overheid. De provincie Antwerpen onderzocht het voor Herentals en stelt de resultaten nu voor.

"We bepaalden eerst welke zones tot het kleinstedelijk gebied Herentals horen. Daarna zochten we binnen dat gebied naar interessante locaties om te wonen, te werken, te winkelen en locaties voor stedelijk groen" legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, uit.

"Waar nodig maakten we een ontwerp van Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP). Zo'n PRUP geeft de bestemming van een gebied weer: woongebied, natuurgebied, industriegebied,...

Het bevat nieuwe stedenbouwkundige voorschriften en bepaalt zo waarvoor je op een bepaalde plaats een vergunning kunt aanvragen." Momenteel moet je deze nieuwe PRUP's nog niet naleven. Het gaat om ontwerp-PRUP's die de provincie Antwerpen via een openbaar onderzoek aan de burgers voorlegt.

1. Het PRUP Afbakeningslijn bepaalt de grens tussen het stedelijke gebied en het buitengebied, een lijn die door Herentals, Herenthout en Grobbendonk loopt. De huidige afbakeningslijn is een tweede voorstel. Het eerste is aangepast na een eerder inspraakmoment, namelijk het openbaar onderzoek in 2016.

2. Het PRUP Stedelijk woongebied past de huidige strikte stedenbouwkundige voorschriften aan zodat verdichting, bijvoorbeeld via innoverende woonprojecten als co-housing, mogelijk is.

Het moedigt wonen in het centrum aan, met aandacht voor de impact op de omgeving, de doorgang van fietsers en voetgangers, de verkeersleefbaarheid, het aanwezige erfgoed en het aanwezige groen in het stadspark, het begijnhofpark en op de vesten.

3. Het PRUP Klein Gent Zuid zorgt voor een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Het ingesloten deeltje tussen de Atealaan, Moerbroek en de Herentalse Steenweg krijgt namelijk de bestemming industriegebied. Toegelaten activiteiten zijn productie, opslag, bewerking/verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, fysieke distributie en productie van energie.

Het PRUP voorziet de ontsluiting van auto- en goederenverkeer langs Moerbroek en een extra doorgang voor fietsers en voetgangers langs de Herentalse Steenweg. Het verplicht ook het voorzien van fietsparkeerplaatsen en de aanleg van een groenzone langs de Herentalse Steenweg.

4. Het PRUP Aarschotseweg geeft duidelijkheid over het gebied tussen de brug over het Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals. Je vindt er momenteel Primalux, garages en tankstations. Het PRUP biedt een toekomstperspectief voor ambachtelijke bedrijven, KMO's en grootschalige kleinhandelszaken met een bovenlokale aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld een meubelzaak en een doe-het-zelf-winkel maar geen kledingwinkel.

5. Het PRUP Laagland bevestigt de aanwezigheid van bedrijven en detailhandel als Gamma en All Bikes, en maakt langs de Ringlaan gelijkaardige grootschalige detailhandel mogelijk. Bij uitbreiding in het bos moet er groen behouden blijven of heraangeplant worden. Een voorwaarde die nu niet geldt.

6. Het PRUP Standsrandbos Greesbos tenslotte bevestigt het bestaande bos als standsrandbos, wat meer mogelijkheden biedt. De provincie Antwerpen kiest ervoor om het zuidelijke deel van het bos te behouden als zone voor alleen groen en natuur. Het noordelijke deel krijgt bijkomende mogelijkheden zoals speelruimte voor jeugdverenigingen, mountainbikers, wandelaars en joggers.

Beperkte bebouwing is op twee locaties in dat noordelijke deel toegelaten. Geen grote infrastructuur die veel bezoekers aantrekt of geluidsoverlast creëert zoals een grote speeltuin of geluidsintensieve sporten maar bijvoorbeeld wel een lokaal voor de jeugdvereniging (scouts De Buecken).

Inspraak burgers

Gisteravond organiseerde de provincie Antwerpen in de Lakenhal in Herentals een infomarkt. Een 80-tal geïnteresseerden kreeg er informatie over de ontwerp-PRUP's, het verloop van het openbaar onderzoek en de volgende stappen.

Iedereen kan de ontwerp-PRUP's inkijken op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be), in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Herentals.

"We nodigen alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om dat te doen en om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties in te dienen. Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving" gaat Luk Lemmens verder.

"Reageer ten laatste op 9 april 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad. Die beslist dan over de definitieve inhoud van de PRUP's."

Samenwerking

De provincie Antwerpen werkt voor deze PRUP's nauw samen met de Vlaamse overheid en de stad Herentals. Mien Van Olmen, schepen voor Ruimtelijke Ordening, bevestigt: "De stad Herentals is zeer tevreden over de professionele samenwerking met de provincie gedurende gans het planningsproces. Wij beseffen dat de rol die de provincie bij afbakeningsprocessen heeft te vervullen geen evidente rol is, maar we slaagden er samen in de opdracht van uit een juist perspectief te bekijken, namelijk een kwalitatieve stedelijke verdichtingsstrategie.

Hierdoor bereiden we onze stad voor op de te verwachten bevolkingsgroei én kunnen we garanderen dat we ook naar de toekomst toe een aangename, gezellige en groene woon-, werk- en leefstad blijven."

Afbakening kleinstedelijke gebieden
Als tussenliggende overheid is de provincie Antwerpen de ideale partner voor dit afbakeningsproces. Ze werkt immers vanop voldoende afstand en staat tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied.

Vorig jaar werkte de provincie Antwerpen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werkt ze verder aan die van Herentals en Boom. (pp)

 

Foto's Johan Temmerman/NNieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto