Aan de vroegere Sefa-terreinen in Herentals aan Koulaak-Ringlaan zou een grote bomenkap plaatsvinden. Dit in het kader van de bouw van 60 sociale woningen door huisvestigingsmaatschappij De Woonbrug.

De bewoners van de Koulaak maken zich zorgen omdat de leefbaarheid in de wijk nu al bijzonder moeilijk is. De riolering en de mobiliteit in het bijzonder zorgen voor moeilijke omstandigheden.

Voetbalclub Sefa speelde destijds op gronden van het OCMW, dat de terreinen eind jaren 90 verkocht aan distributienetbeheerder Iveka -nu Eandis – dat er een nieuw regiokantoor wilde bouwen. Dat kwam er echter nooit, waarna Iveka de gronden in 2006 doorverkocht aan de stad. 'Bij die aankoop is de voorwaarde opgenomen dat de gronden voor ofwel lokale tewerkstelling, ofwel sociale huisvesting zouden worden benut. Om die reden kunnen we de gronden niet op de privé­markt brengen', onderstreept toekomstig burgemeester Mien Van Olmen. (pp)