In de loop van volgende week ontvangen een 650-tal – hoofdzakelijk – thuiswonende 80-plussers in regio Baldemore Mol een uitnodiging tot vaccineren in de brievenbus.

Met deze uitnodigingen schakelt Baldemore over naar een volgende fase in de vaccinatiestrategie.

Voor een vlot verloop in het vaccinatiecentrum is het belangrijk dat de voorgestelde vaccinatieafspraken zo snel mogelijk online worden bevestigd of – eventueel – gewijzigd.

Voor vele thuiswonende 80-plussers is het niet vanzelfsprekend om dit zelf online te regelen.

Daarom roepen ze familieleden en mantelzorgers op om te helpen waar nodig. Lukt het echt niet? Dan staan de gemeentelijke callcenters klaar. Je kan hen bereiken via het telefoonnummer 014 38 90 47.

Het uitnodigen van de 80-plussers betekent dat fase 1 - waarbij de eerstelijnszorgprofessionals vaccineren - bijna afgerond wordt. Voor deze zorgprofessionals gingen er de afgelopen dagen nog heel wat uitnodigingen de deur uit.

De meerderheid van deze uitnodigingen konden we eveneens per mail versturen. De zorgprofessionals waarvan we niet over een correct mailadres beschikken, mogen begin volgende week hun uitnodiging in de brievenbus verwachten.

Heb je begin volgende week nog geen uitnodiging ontvangen? Controleer dan voor woensdag 17 maart of je op de Vlaamse lijst van zorgprofessionals staat. Alle informatie lees je hier: https://www.vaccinatiecentrumbaldemore.be/zorgprofessional-in-de-eerste-lijn-controleer-voor-17-maart-of-je-op-de-lijst-staat

Iedereen komt aan bod

650 oudere senioren zullen de Vlaamse vaccinatie-uitnodigingen volgende week ontvangen via de post. Alleen als er via de ziekenfondsen een e-mailadres gekend is, ontvangen ze de uitnodiging parallel per e-mail.

Ontvang je nog niet volgende week een uitnodiging? Je komt zeker aan bod. Vlaanderen bepaalt de volgorde volgens leeftijd. De komende weken zullen er stapsgewijs uitnodigingen verstuurd worden. Iedereen komt aan de beurt.

Wij kennen niet de specifieke timing voor de inwoners die volgende week nog geen uitnodiging ontvangen. Deze lijsten worden pas stapsgewijs voor ons zichtbaar. Alles hangt af van de vaccinleveringen.

Help thuiswonende senioren

Vanuit de eerstelijnszone Baldemore sturen we – in samenwerking met de vier gemeentebesturen – aanvullend een zogeheten 'Persoonlijk vaccinatiedossier' op.

Dit 'persoonlijk vaccinatiedossier' bevat extra lokale informatie over de werking van ons vaccinatiecentrum en helpt zo onze inwoners bij de praktische voorbereiding. Daarnaast voegen we bij het 'persoonlijk vaccinatiedossier' een medische vragenlijst toe.

Deze kan vooraf ingevuld worden, een initiatief om de werking van het vaccinatiecentrum te optimaliseren. Het 'persoonlijk vaccinatiedossier' bevat eveneens een barcode, wat de opvolging in het vaccinatiecentrum vergemakkelijkt.

Alle informatie over het 'persoonlijk vaccinatiedossier' lees je hier: https://www.vaccinatiecentrumbaldemore.be/persoonlijk-vaccinatiedossier

Extra brief

Aanvullend op het 'persoonlijk vaccinatiedossier' voegen we bij onze oudste thuiswonende senioren een brief toe. In deze brief vragen we hen om familieleden of mantelzorgers aan te spreken wanneer ze hulp nodig hebben om hun afspraken te bevestigen of te wijzigen.

Met deze oproep hopen we dat iedereen de nodige persoonlijke bijstand krijgt zodat het voorbereiden op de vaccinatie en het vaccineren zelf zo vlot mogelijk verloopt.

Stand van zaken

Vandaag overschreden we in het vaccinatiecentrum de teller van de 1.000 vaccinaties. Stipt om 13.12 uur werd de 1.000e inwoner uit de eerstelijnszone gevaccineerd in het vaccinatiecentrum.

Het aantal vaccinatie binnen Baldemore ligt uiteraard hoger, aangezien de vaccinaties in de woonzorgcentra, het ziekenhuis en de overige zorginstellingen niet in dit cijfer zitten.

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be