Infrabel hield dinsdag in het sportcentrum Kwade Plas van Veerle-Laakdal een meer dan geslaagde dag rond veiligheid aan overwegen. Volgens Frédéric Petit van Infrabel is veiligheid en het naleven van de verkeersregels een absolute prioriteit voor iedereen.

Overwegen

Frédéric Petit: "Daarom wil Infrabel kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van het juist toepassen van de verkeerscode aan spooroverwegen. Tijdens de Verkeersdag in Laakdal op dinsdag 20 september geven we veiligheidslessen aan 650 leerlingen van het 6de leerjaar uit scholen in Geel, Laakdal en Meerhout.

Dit vormt meteen een van de grootste sensibiliseringsacties voor schoolkinderen waaraan Infrabel heeft meegewerkt."

Samen voor veiligheid

De Verkeersdag wordt jaarlijks georganiseerd door de mobiliteitsdiensten van Geel, Laakdal, Meerhout, Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en enkele Kempense bedrijven. Samen moeten we immers permanent alle weggebruikers oproepen om altijd én overal de veiligheid aan overwegen te respecteren.

De leerlingen reageerden wijs en enthousiast over de verkeersdag en beloofden de verkeersregels aan de spoorwegovergangen in de toekomst zeker te respecteren.

foto's: Infrabel