Op 1 juli neemt Brandweer zone Kempen haar 7 nieuwe multifunctionele autopompen in gebruik. Vanaf die dag rijdt in elke brandweerpost identiek dezelfde autopomp met dezelfde uitrusting naar een interventie.

'Door de zonehervorming van 2015 werken de brandweerposten van Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo als één zone samen', weet kolonel Koen Bollen.  

'Zo zullen voertuigen en personeel van verschillende posten naar dezelfde interventie uitrukken. Aangezien deze voertuigen en hun uitrusting niet identiek waren, was dat niet altijd eenvoudig.

'7 identieke voertuigen, €400.000 per stuk'

'Om op een zelfde manier te kunnen werken binnen de brandweerzone, besloot de zoneraad in 2017 om via een federaal bestek 7 identieke voertuigen aan te kopen en deze uniform in te richten', vervolgt Koen Bollen.

'Het gaat om zogenaamde multifunctionele autopompen die €400.000 per stuk hebben gekost. Een investering van €2,8 miljoen.

'Op de voertuigen staat nog wel ‘Brandweer Kempen’ maar niet langer de brandweerpost waar ze vandaan komen. Via een nummer op de flank moeten de brandweerlui bij interventies de wagen herkennen waarmee ze gekomen zijn.

Deze standaardisatie heeft enkel voordelen. Zo heeft ook de officier van dienst zekerheid over mensen en middelen die na een oproep ter plaatse komen.'

Optimalisatie dus met als belangrijkste streefdoel een betere dienstverlening.

'Dit basisvoertuig zal - naast het blussen van branden - ook ingezet worden als redvoertuig bij ongevallen met geknelde personen, bij incidenten met gevaarlijke stoffen, logistieke opdrachten ...

Via deze aankoop kunnen 11 autopompen en 6 reddingswagens vervangen worden (een deel van deze wagens zullen gerecupereerd worden als logistiek voertuig).

Vanaf 1 juli kan elke brandweerman in onze zone, gelijk welke schuif van gelijk welke autopomp opentrekken om hierin hetzelfde terug te vinden.

Dit kan kostbare tijd opleveren wanneer elke seconde telt', besluit kolonel Koen Bollen. (bw)