Sinds het najaar van 2016 biedt het AZ Herentals trajecten multidisciplinaire obesitasrevalidatie aan. Van de deelnemers uit de eerste groepen van het niet-chirurgisch traject behoudt ruim 70% een actievere en gezonde levensstijl, mét gewichtsverlies.

In september 2018 start een nieuwe reeks sessies voor mensen die zwaarlijvig zijn en zonder operatie een gezondere levensstijl willen aanleren.

Het doel van de obesitasrevalidatie bij niet-geopereerde deelnemers is hen een gezonde, actieve levensstijl aan te leren die men lang kan volhouden. En dat lijkt te lukken, blijkt uit de evaluatie na één jaar.

'Ruim 70% van de deelnemers geeft aan dat hun levensstijl actiever en gezonder is en blijft dan voor de start van het programma', aldus Liesbet Luyten, de coördinator van de dienst ambulante revalidatie. 'De fysieke conditie van de deelnemers kent een blijvende verbetering. Dat uit zich vooral in kleine, dagelijkse activiteiten, zoals de trap nemen, de auto verder parkeren, regelmatig opstaan tijdens zittend werk of vaker fietsen en wandelen.

Dankzij het bewegingsprogramma tijdens het traject is het bewegen duidelijk een deel van hun levensstijl geworden. Een kwart van de deelnemers is intussen zelfs een actieve sporter geworden.'

Het traject combineert een bewegingsprogramma met informatieve groepssessies door een diëtiste en psycholoog. Ook die informatie wordt door de deelnemers gewaardeerd en gevolgd. Liesbet Luyten: '85% van de deelnemers geeft aan dat ze de voedingsadviezen rond gezond eten nog gebruiken en proberen na te leven.

Ze hebben dus duidelijk de nodige kennis opgedaan waar ze op kunnen terugvallen, ook al maken ze soms een moeilijkere periode door. Voor de psychologische begeleiding merken we dat de evaluatie minder eenduidig is, wellicht omdat het om een groepsbegeleiding gaat.'

En wat dan met het gewicht? 'We hebben vanaf het begin aangegeven dat gewichtsverlies uiteraard een belangrijke factor is, maar dan als element om een kwaliteitsverbetering in het leven en een beter wel-zijn te bereiken, wat de hoofddoelen van ons programma zijn', verklaart Liesbet Luyten.

'Voor velen was het toch aanpassen om niet telkens op de weegschaal te moeten, zoals bij andere dieetprogramma's vaak wel het geval is. We willen deelnemers een gezonde levensstijl aanleren waarbij beweging en gezonde voeding hand in hand gaan, en dan volgt het gewicht vanzelf.

Ruim 71% van de deelnemers heeft na een jaar zijn eindgewicht kunnen behouden of is zelfs nog verder afgevallen, dus het werkt voor velen wel.'

Een volgende groep in het niet-chirurgische traject start in september. Wie daaraan wil deelnemen, kan zich vanaf nu aanmelden. Voorafgaand aan de start van de sessies doorlopen de kandidaten een traject met onderzoeken en intake-gesprekken. Uit de evaluatie van de vorige groepen – er zijn er inmiddels vier volledig doorlopen – nemen de organisatoren een aantal aandachtspunten mee.

'We merken dat we mensen al tijdens de sessies moeten voorbereiden op de periode nadat de begeleiding afgelopen is. Hoewel velen actiever blijven, merken we dat het vaak moeilijk is om een sport of sportclub te vinden waar ze verantwoord kunnen sporten, op hun niveau en rekening houdend met hun mogelijkheden. Daarin willen we hen meer tips geven.

Ook naar individuele psychologische begeleiding bekijken we de mogelijkheden. Verder blijkt het groepsgebeuren heel krachtig en daarom zullen we voortaan een terugkomdag voorzien, waarbij de deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen en nog bijkomende tips krijgen.'

De multidisciplinaire obesitasrevalidatie in het AZ Herentals wordt sinds het najaar van 2016 aangeboden en omvat twee mogelijke trajecten: één voor patiënten na een vermageringsoperatie en één voor patiënten die niet geopereerd zijn.

Voor beide trajecten gaat het om een groepsbegeleiding waarbij een bewegingsprogramma op maat gekoppeld wordt aan educatieve sessies bij een diëtiste en psycholoog. Deze multidisciplinaire aanpak van obesitas geeft de patiënten een betere kans op succes om tot een gezondere levensstijl te komen.

Voor meer informatie over multidisciplinaire obesitasrevalidatie kan men terecht op ambulanterevalidatie.azherentals.be.