De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven wordt, is in januari opgelopen tot 7,6 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds 1983.

Het inflatiecijfer blijft maar oplopen. In de afgelopen maand januari was het leven 7,6 procent duurder dan in januari vorig jaar. Dat is het hoogste cijfer sinds 1983, toen de inflatie 7,9 procent bedroeg.

De hoge inflatie heeft vooral te maken met de dure energie. Elektriciteit is nu 70,8 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas is 153,7 procent duurder. De prijs van stookolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 47,1 procent gestegen in één jaar tijd.

En motorbrandstoffen zoals diesel en benzine kosten 25,4 procent meer dan een jaar geleden. (VRTNWS)