Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

77 Gelenaars behalen inburgeringsattest

Geel
Zaterdag organiseerde stad Geel samen met het Agentschap Integratie en Inburgering een inburgeringsceremonie tijdens een onthaaldag voor nieuwe inwoners. Nieuwe Gelenaars die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond, werden die middag in de bloemetjes gezet. Ook nieuwe inwoners die de voorbije maanden in Geel zijn komen wonen, kregen een warm welkom in cc de Werft.

Na een toelichting over stad Geel en haar dienstverlening, ontvingen inburgeraars een oorkonde. Daarna konden nieuwe inwoners en nieuwkomers leuke plekjes in het Geelse stadscentrum ontdekken met een gids. Deze onthaalnamiddag werd afgesloten bij een gezellig hapje en drankje in cc de Werft.

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun attest krijgen, volgden met succes een basiscursus Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie. Ze krijgen tijdens hun inburgeringstraject informatie over de Belgische samenleving, waarden en normen en worden actief aan het werk gezet waardoor hun zelfredzaamheid verhoogt. Iedere inburgeraar krijgt ook individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering assisteren hen bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.

Enkele cijfers

Op 8 oktober werden Geelse nieuwkomers in de bloemetjes gezet die het voorbije schooljaar hun inburgeringsattest behaalden. In totaal waren dit er 77 in 2021 en al 54 in 2022 (tot eind juni). Zoals de vorige jaren was er een grote diversiteit aan nationaliteiten met Afghanistan, Marokko en Eritrea in de top 3 in 2021 en Indië, Afghanistan en Eritrea in 2022 tot nu toe. Onder de inburgeraars die hun attest behaalden, zijn er iets meer mannen (60 % in ’21, 54 % in ’22) dan vrouwen (40 % in ’21, 46 % in ’22), en het zijn vooral jonge mensen. In 2021 viel 66 % in de categorie 18 – 34 jaar, in 2022 is dat 52 % tot nu toe.

Onder de nieuwkomers in Geel ook heel wat minderjarigen. In 2021 waren dat er 70, in 2022 (tot eind juni) 35. Zij volgen onderwijs in OKAN-klassen, want komen nog niet in aanmerking voor het inburgeringstraject.  Foto K. Fonteyne.

Nieuwe inwoners Geel

Nieuwe inwoners Geel onthaal

Geel

Deel dit artikel