Bij Philips Lighting in Turnhout staan opnieuw 78 jobs op de helling. 49 arbeiders en 29 bedienden zouden moeten vertrekken. Dat is gezegd op de bijzondere ondernemingsraad.

Het gaat om ruim 10 procent van het personeelsbestand. Ook na 2018 vrezen de bonden het verlies van nog eens een paar honderd jobs.

Het was tijdens een bijzondere ondernemingsraad dat de directie het meerjarenplan voor de site in Turnhout uit de doeken deed. Er zullen dus ontslagen vallen in 2018 en de bonden vrezen ook daarna nog het verlies van een paar honderd banen door een verdere productiedaling van zo'n 30 procent tegen 2020.

De vakbonden zouden wel de garantie hebben gekregen dat er minstens tot 2020 geen sprake is van een sluiting.

Volgens Serge Seret (de BBTK) moet er volop worden ingezet op hertewerkstelling. "Het belangrijkste is dat de mensen een toekomst kunnen uitbouwen. Men doet hier het licht nog niet uit, maar stilaan schijnt het wel erg zwak."  (VRTNWS)