78 medewerkers van Brandweer zone Kempen legden de eed af. Het is de eerste keer sinds de zonevorming in 2015 dat dit gebeurt.

De reeks ceremonieën vond plaats per lichting in de kazernes van Geel, Mol en Herentals. • 3 mei – Geel – lichting 2017 – aantallen: 17 • 4 mei – Mol – lichting 2018 - aantallen: 19 • 5 mei – Herentals – lichting 2019 & 2020 – aantallen: 23 • 6 mei – Geel – Omkaderend personeel - aantallen: 19

De eedaflegging is een ceremonieel belangrijk moment binnen Brandweer zone Kempen. Elke medewerker (vrijwilliger, beroeps brandweerman (M/V/X) of omkaderend personeel) in dienst van Brandweer zone Kempen legt de eed af, al dan niet in het bijzijn van familieleden en collega’s.

De eedaflegging is een belangrijk en gevierd moment waarbij men stil staat bij de functie die men opneemt binnen de zone en hoe deze invulling krijgt met respect voor de zonale gedachte. Inzet, professionalisme en toewijding staan hierbij centraal.

Brandweer zone Kempen

Brandweer zone Kempen is een van de 34 Belgische en vijf Antwerpse hulpverleningszones.

De zone verenigt de brandweerposten van Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo ter bescherming van de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

Het beschermingsgebied van de Brandweer zone Kempen beslaat 727,23 km² met een bevolking van bijna 270.000 inwoners. De Brandweer Zone Kempen grenst aan de hulpverleningszones Taxandria, Rand, Rivierenland, Oost Vlaams-Brabant, Zuid-West Limburg en Noord-Limburg en Nederland.