Sinds zaterdagavond 6 februari verblijven in totaal 80 kinderen van Wezel (59), Gompel (3) en Sluis (18) in thuisquarantaine. Op vier kinderen na werden ze allen geïdentificeerd als hoogrisicocontact door het Vlaams Agentschap Opgroeien (het vroegere Kind & Gezin) na een contact met een besmet leeftijdsgenootje in de buitenschoolse kinderopvang. De vier overige kinderen waren klasgenootjes in de vrije basisschool van Wezel.

Het aantal kinderen waarvoor de thuisquarantaine geldt op basis van één besmetting en ligt bijzonder hoog. Het besmette kind was meerdere dagen op de opvang aanwezig.

Bovendien vond deze opvang plaats op twee locaties: woensdagnamiddag in kinderclub Pardoes in Sluis en voor- en naschools in kinderclub Timon in Wezel.

Omdat bij buitenschoolse opvang er onmogelijk kan gewerkt worden met vaste plaatsen, wordt volgens de Vlaamse richtlijnen de volledige opvanggroep als hoogrisicocontact geïdentificeerd. Dit geldt voor elk opvangmoment waar het besmette kind aanwezig was.

Informatie aan ouders

Alle betrokken ouders werden zaterdagavond 6 februari zo snel mogelijk telefonisch ingelicht over de beslissing van het Vlaams Agentschap Opgroeien. Daarnaast ontvingen ze een mailing met verdere instructies.

De klasgenootjes die als hoogrisicocontact geïdentificeerd werden, kregen de nodige informatie van het CLB. Alle overige leerlingen werden over de situatie op school geïnformeerd door de schooldirectie. Van alle ouders wordt de komende week extra waakzaamheid gevraagd.

Geen kinderopvang

Naast de kinderen werden ook in totaal zeven begeleidsters van kinderclubs Pardoes en Timon geïdentificeerd als hoogrisicocontact. Ook zij gingen in thuisquarantaine en zullen zich volgende week laten testen.

Door hun afwezigheid is het voor de dienst buitenschoolse kinderopvang onmogelijk om de werking van beide kinderclubs te organiseren. Volgende week blijven beide kinderclubs dan ook noodgedwongen volledig gesloten.

Het kort schooltoezicht voor- en naschools blijft op de basisscholen van Sluis en Wezel wel behouden, en – waar haalbaar – wordt dit zelfs een stukje uitgebreid. Alle betrokken ouders werden hiervoor rechtstreeks geïnformeerd.

Laten testen op 7de dag

Alle kinderen die als hoogrisicocontact geïdentificeerd worden, zullen op woensdag 10 of donderdag 11 februari een coronatest laten afnemen. Dit gebeurt in samenspraak met de huisarts.

Bij een negatief resultaat mogen ze meteen uit thuisquarantaine. Een eerste test is in deze situatie niet mogelijk, aangezien de tijdsduur tussen het hoogrisicocontact en het laten testen al meer dan 72 uur bedroeg.

Verregaande impact

De gemeentelijke crisiscel beseft dat de beslissing van het Vlaams Agentschap Opgroeien een grote impact heeft op vele gezinnen. We steunen volledig dit oordeel.

Om besmettingsclusters te voorkomen is het belangrijk om bij elke vaststelling zo snel mogelijk de nodige beslissingen te nemen op basis van het contactonderzoek. In dit geval kwamen zowel de buitenschoolse kinderopvang, de hobby (een buitensport) als de school meteen in beeld.

Conform alle richtlijnen werden aansluitend de nodige beslissingen getroffen met betrekking tot thuisquarantaine én testen van alle hoogrisicocontacten. Ook voor de hobby werden in samenspraak met de betrokken sportclub de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.