Tijdens de week van 3 juni vindt al voor het 46ste jaar op rij het intercommunaal examen plaats. Maar liefst 64 lagere scholen uit 26 Kempense gemeenten zullen dit jaar deelnemen aan de toets. Daarmee zullen in totaal 9.791 leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar getest worden over één onderdeel van een leergebied.

Meetkunde

Jaarlijks wordt één aspect uit de leerplannen lager onderwijs getoetst. De voorgaande jaren kwamen thema’s aan bod als begrijpend lezen, natuur, hoofdrekenen, luisteren en bronnen raadplegen. Dit jaar wordt meetkunde getest, onderdeel van het leergebied wiskunde.

IOK wil de scholen ondersteunen

De toets wordt per leerjaar opgesteld door inspecteurs en pedagogische adviseurs van het basisonderwijs. De resultaten van de deelnemende scholen worden door IOK centraal verwerkt. Scholen kunnen zo de resultaten van hun eigen leerlingen vergelijken met een regionaal gemiddelde. Ze kunnen nagaan of hun aanpak goed was en of de kinderen de leerinhouden voldoende hebben verworven. Dit moet de leerkrachten stimuleren om de lat hoog te blijven leggen.

Op deze manier wil IOK de scholen ondersteunen in het didactisch handelen en blijvend stimuleren tot kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Met dat doel zal de inspectiegroep ook een didactische reader ter beschikking stellen aan de scholen met tips en suggesties voor de leerkrachten. Deze tips kunnen gebruikt worden om meetkunde binnen het leergebied wiskunde een duidelijke plaats te geven.