Bij de uiteindelijke realisatie van het binnengebied op langere termijn is het stadsbestuur nog afhankelijk van de goodwill en het resultaat van onderhandelingen met 3 private eigenaars : Frank Rastelli (Karmel), weduwe dokter Nolf en Yves Herman. Die voelen zich allemaal gepasseerd, zeker nadat het stadsbestuur haar plannen en toekomstvisie presenteerde zonder hen in die plannen te kennen.

'Erg dom van het stadsbestuur.'

Het was dan ook vreemd dat bij de vraagstelling over de langetermijnvisie de plannenmakers noch iemand van het stadsbestuur konden antwoorden dat bij toekomstige bouwaanvragen een aantal zaken juridisch afdwingbaar konden gemaakt worden. Al lijkt het bijna zeker dat de plannen van de toekomstvisie zullen gehanteerd worden na een stevig onderhandeld akkoord.

Duidelijkheid in de plannen gevraagd

De voorbije weken presenteerde het stadsbestuur de plannen met enkele onoverzichtelijke informatiepanelen waarop privaateigendom ingekleurd is als openbaar domein. Op de website van de stad worden de plannen nog niet gepresenteerd. Dat zou nu de volgende weken toch gebeuren.

Er verdwijnt weer meer groen en voor het échte masterplan - mét een uitbreiding van het stadspark en een ondergrondse parking - worden geen middelen vrijgemaakt. Een illusie om te denken dat de privé dit zomaar uit de grond gaat stampen.'

Paul Snoeys vroeg dat het hekwerk van Van Aelst, dat gedeeltelijk wordt afgebroken bij de uitbreiding van de ingang naar het Stadspark en 't Loopke toe een herbestemming krijgt. En dat zal ook zo zijn.

Ook over de grootte van de ondergrondse parking en het aantal woongelegenheden in het project konden geen concrete gegevens meegedeeld worden.

Wordt vervolgd.