Het stadsbestuur wil het fietscomfort in het centrum verhogen. De kasseien op de Grote Markt en in de omliggende straten ogen mooi en passen bij het historische karakter van de stad, maar ze zijn minder aangenaam om over te fietsen. Dat wil het stadsbestuur verhelpen met fietscomfortstroken.

'Het stadsbestuur laat eerst een teststrook aanleggen in de Kerkstraat', zegt schepen voor mobiliteit Jan Michielsen (CD&V). 'De aannemer breekt daarbij een strook kasseien van 1,70 meter uit.

Deze kasseien worden glad gezaagd in het atelier van een gespecialiseerde firma. Daarna gaan de gezaagde kasseien terug naar de werf, waar ze opnieuw gelegd worden. Omdat het verzagen gebeurt in een atelier, zal er op de werf zelf enkele dagen niet gewerkt worden.

De aanleg van de teststrook gebeurt van 9 tot 20 april.

Tijdens de werkzaamheden geldt er eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat (tussen de Grote Markt en het parkeerterrein aan de kerk). Er is dan enkel verkeer mogelijk van de Grote Markt in de richting van de Gildelaan.

De evaluatie van de teststrook gebeurt onder meer door de Fietsersbond met een geijkte meetfiets.'  (Foto archief NNieuws)