Van 24 maart tot en met 22 april loopt een openbaar onderzoek naar een nieuw bouwproject in de Kapellestraat. Een eerdere aanvraag voor de realisatie van een project met 16 appartementen werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen en – tijdens de beroepsprocedure – door de deputatie van de provincie Antwerpen.

In de huidige aanvraag is sprake van 11 appartementen langs de Kapellestraat en twee gekoppelde eengezinswoningen in de Tulpenstraat.

Het eerder geweigerde project omvatte de bouw van een appartementencomplex met 16 wooneenheden. Dit zou worden gerealiseerd na de sloop van de bestaande woning en het volledig ontbossen van de rest van het terrein.

Het dossier werd op 27 februari 2020 geweigerd door het college. De aanvrager ging vervolgens tegen deze beslissing in beroep bij de deputatie. Op 8 oktober weigerde ook deze beroepsinstantie het toekennen van een omgevingsvergunning.

Verantwoording weigering

Het project had een bouwdiepte van maar liefst 42 meter, met een beperkte breedte aan de straatzijde van vijftien meter. Het gebouw telde drie bouwlagen, waarbij de derde laag naar achter werd gebracht ('setback').

De aanvraag leidde tot heel wat bezwaarschriften van buurtbewoners. Het college van burgemeester en schepenen weigerde de aanvraag voor verschillende redenen. De belangrijkste:

Door de schaalgrootte en inplanting ging het groene karakter van het perceel totaal verloren.

Een bouwhoogte van 10 meter komt in het straatbeeld niet voor.

De aanvraag voorzag in meer dan 60% bebouwing en verharding van het perceel.

De bovengrondse parkeerplaatsen waren niet functioneel ingeplant.

De ontworpen appartementen garandeerden onvoldoende woonkwaliteit.

Aangepast voorstel

Recent diende de projectontwikkelaar een nieuw voorstel in. Dit aangepaste voorstel werd niet in vooroverleg met het gemeentebestuur besproken. De huidige aanvraag omvat 11 appartementen langs de Kapellestraat en twee gekoppelde eengezinswoningen in de Tulpenstraat. De bouwdiepte werd teruggebracht tot 17 meter, de breedte van het project is 38 meter.

Het project bevat geen bovengrondse parkeerplaatsen meer, met uitzondering van de eengezinswoningen. Het appartementsgebouw telt nu twee bouwlagen en wordt afgewerkt met een zadeldak, dus niet langer een 'setback' als derde verdieping. Na de ontbossing blijft als buffer nog een beperkte bosgordel van enkele meters bewaard.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit bouwproject loopt van 24 maart 2021 tot en met 22 april 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be.

Het projectnummer van het dossier in het omgevingsloket is OMV_2021035024. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze diensten ruimtelijke ordening of milieudienst, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

Digitaal via het publiek omgevingsloket www.omgevingsloket.be

Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol

Je mag ook mailen met ontvangstbevestiging naar ro@gemeentemol.be.

Hoe verder?

Na ontvangst van mogelijke bezwaarschriften zal het gemeentebestuur het dossier verder analyseren en een beslissing nemen.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be