Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aangepast bouwproject Café De Rotonde mikt op kwalitatieve woonverdichting

Een projectontwikkelaar diende een nieuwe aangepaste vergunningsaanvraag in voor de realisatie van een woonproject in Ginderbuiten waar momenteel het leegstaande Café De Rotonde en een aanpalende woning staan.

Een eerdere aanvraag werd in 2021 door het gemeentebestuur geweigerd. De projectontwikkelaar stelt met dit aangepast ontwerp aan alle eisen van kwalitatieve woonverdichting en een optimale woonkwaliteit te voldoen.

Het eerst ingediende bouwdossier beoordeelde het gemeentebestuur negatief. De vergunning werd geweigerd. Het college van burgemeester en schepenen evalueerde het eerste project als nieuw inpasbaar voor de omgeving en te grootschalig voor het perceel van in totaal 50 meter breed. Het project telde toen in totaal 19 appartementen, het volledige parkeergebeuren was bovengronds voorzien. 

Aangepast bouwproject

Met een aangepast bouwproject meent de projectontwikkelaar aan alle opmerkingen te voldoen. Zo stelt hij in de motivatienota een daling van 19 naar 17 appartementen voor. Het project voorziet een mix van appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers, waardoor de projectontwikkelaar zich richt op een gevarieerd bewonerspubliek van starters, alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Om de breedte van het gebouw te breken, voorziet de architect in de voorgevel verschillende verspringingen tot meer dan 10 meter diepte.

Zo staat het rechtse gedeelte van het gebouw het meest naar achter ingeplant. Hierdoor ontstaat er vooraan ruimte voor groenvoorzieningen, wat het project volgens de ontwikkelaar aantrekkelijker maakt voor de omgeving. In het gebouw wordt een doorgang gecreëerd naar de achtertuin. Een onderbreking van de dakverdieping voorkomt volgens de architect een te zware uitstraling van het gebouw. 

Om het project autoluw te maken en meer groeninrichting te voorzien verdween het bovengronds parkeren. Het aangepaste project krijgt een parkeerkelder zodat alle auto’s van de bewoners ondergronds kunnen gestald worden.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 31 januari tot en met 1 maart 2023. Tijdens het openbaar onderzoek kan je enkele dossierstukken eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2022154358).

Indien het niet mogelijk is om deze plannen digitaal te bezorgen, kan je ze steeds na afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

ro@gemeentemol.be.

Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

Deel dit artikel