Er kan opnieuw gevaren worden op een deeltraject van de Kleine Nete, vanaf de stuw van Kasterlee tot de eerste betonnen brug stroomopwaarts (kruising met de straat "Netevallei").

Bijkomend terreinonderzoek op 22 juli heeft aangetoond dat dit traject terug voldoende waterdiepte heeft. Voor de rest van het traject stroomopwaarts van de stuw van Kasterlee blijft het vaarverbod nog van kracht.

Aangepast vaarverbod op deeltraject Kleine Nete

Door de aanhoudende droogte en het watertekort in de Kleine Nete werd op maandag 18 juli een tijdelijk vaarverbod ingesteld op de Kleine Nete, stroomopwaarts van de stuw van Kasterlee.

Dit vaarverbod werd afgelopen weekend aangepast, zodat er terug gevaren kan worden op het deeltraject vanaf de stuw van Kasterlee tot de eerste betonnen brug stroomopwaarts (kruising met de straat "Netevallei").

Buiten dit deeltraject geldt het vaarverbod nog steeds voor het traject stroomopwaarts van de stuw van Kasterlee.

De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterstand voortdurend op. Als het waterpeil terug zou zakken tot minder dan 50 cm, dringt een vaarverbod op. Bij te lage waterstanden is de kans op de beschadiging van oevers door vaartuigen, omwoeling van de bodem (met als gevolg troebelheid van het water, sedimenttransport, ...) én de beschadiging van waardevolle water- en oeverplanten groot.

Een vaarverbod geldt voor alle vaartuigen (kano, kajak, boot, vlot ...), ongeacht of ze een motor hebben.

De actuele waterstanden van de Kleine Nete kan je volgen op www.waterinfo.be.