De gemeente Westerlo en Kempens Landschap ondertekenden gisteren de aktes verbonden aan de veiligstelling van het molendomein van de Beddermolen. De aankoop gebeurde met bijzondere financiële steun vanuit Vlaanderen. In de toekomstige herbestemming van het domein staat de beleving van platteland en erfgoed centraal. De Beddermolen zal als noordelijke uitvalsbasis voor de Merode een thuis worden voor iedereen.

Eeuwenoud erfgoed verdient bijzondere steun

Het molendomein van de Beddermolen dateert uit de 18de eeuw, en is een echt pareltje. Naast een houten windmolen bestaat het ook nog uit een authentiek molenhuis, een schuur, bijgebouwen, een tuin met bakhuis, een stukje bos en een perceel landbouwgrond, allen gesitueerd rond een centraal binnenplein. Oorspronkelijk behoorde de molensite tot de Abdij van Tongerlo. De Beddermolen heeft dan ook een sterke lokale geschiedenis.

Enkele jaren terug werden de molen en de rest van het domein te koop gezet door de adellijke familie van Strydonck-de Burkel. Kempens Landschap en de gemeente zagen meteen de meerwaarde van een veiligstelling van het domein voor de gemeenschap. Als eerste stap werd in 2011 de windmolen aangekocht door Kempens Landschap, en in erfpacht gegeven aan de gemeente. De restauratie van de molen werd reeds volledig voorbereid, maar de uitvoering wacht op het startschot vanuit Vlaanderen.

De gemeente en Kempens Landschap hadden evenwel altijd de ambitie om het molendomein als een geheel veilig te stellen, en dus ook de gebouwen en bijhorende groenstructuren aan te kopen. Daarvoor was echter financiële steun nodig. Gezien de openstelling van het molendomein perfect past in de doelstellingen van het Vlaamse landinrichtingsproject de Merode, werd door Kempens Landschap bij Vlaanderen de mogelijkheid tot aankoopsubsidies afgetoetst. Binnen het wettelijk kader van een landinrichtingsproject is het verlenen van aankoopsubsidies immers voorzien, al werd deze financiële steun in het verleden slechts zelden toegekend.

Gelovend in de sterkte van het dossier werd door Kempens Landschap, de gemeente Westerlo en de Vlaamse Landmaatschappij in 2013 een dossier opgemaakt. Vorig jaar keurde Minister Schauvliege dit plan goed. Hierdoor kan, zoals bij elk goedgekeurd inrichtingsplan, de latere inrichting van het molendomein financiële steun krijgen. Maar de minister keurde daarnaast ook een aanzienlijke aankoopsubsidie goed: een primeur in de Merode!

Aankoop in gemeenschapshanden

Na jaren van inspanningen werd het molendomein gisteren effectief veiliggesteld in gemeenschapshanden. De gemeente Westerlo kocht de gebouwen, de tuin en het bosperceel aan voor een prijs van 795.000 euro. Hiervoor krijgt ze 338.469 euro aankoopsubsidie vanuit Vlaanderen.
De gemeente gaf het molendomein vervolgens in erfpacht aan Kempens Landschap, die de restauratie en herbestemming ervan op zich zal nemen. Kempens Landschap kocht tevens het perceel landbouwgrond aan dat bij het molendomein hoort. Hier zullen in de toekomst graangewassen op worden geteeld. Voor de inrichting van het terrein krijgt Kempens Landschap 205.000 euro subsidie.

Plattelandscentrum als herbestemming

Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen – zijnde de trekker van het plattelandsproject de Merode – en tevens covoorzitter van Kempens Landschap, is bijzonder trots: "Dankzij de goedkeuring van het inrichtingsplan en de toekenning van de aankoopsubsidie is de toekomst van het domein van de Beddermolen veiliggesteld. Na de nodige werken zal deze charmante erfgoedsite opengesteld worden voor het grote publiek. De Merode zal hier in de toekomst zeker de vruchten van plukken. Immers, het domein zal de noordelijke poort vormen tot het Merodegebied. Het perfecte vertrekpunt voor een bezoekje aan deze prachtige streek. Ons volhouden heeft dus geloond."

"Wat de invulling van de Beddermolen juist zal worden?", gaat Inga Verhaert, eveneens gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap, verder. "Het zal alleszins een plek worden waar de voorbijkomende recreant, rustzoeker of erfgoedliefhebber bij mooi weer iets lekkers kan komen drinken op het terras. Waar men naar binnen kan stappen in het molenhuis en info kan vinden over de Merode en het platteland in al zijn facetten. Waar lokale ondernemers hun streekproducten kunnen voorstellen. En waar het Merodesecretariaat ondergebracht zal worden."

"Tevens willen we ruimte voorzien voor cursussen of activiteiten die georganiseerd kunnen worden door onszelf, maar ook door verenigingen", vervolgt Guy Van Hirtum, burgemeester van Westerlo. "Ook wordt er gedacht aan beperkte erfgoedlogies. En uiteraard zullen er verschillende evenementen blijven doorgaan, zoals de zomerpicknick op 26 april eerstkomend, en de festiviteiten in de zomer. En als de molen binnen enkele jaren zal malen, wordt het plaatje uiteraard helemaal compleet."

Foto's : Copyright: Kempens Landschap vzw