Op 1 maart 2021 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van een fietsoversteek met middeneiland op de Steenweg op Merksplas in Turnhout, ter hoogte van sportpark Leemshoeve. De werken zullen ongeveer 8 weken duren. Doorgaand verkeer zal beurtelings kunnen passeren via tijdelijke verkeerslichten.

Veilige fietsoversteek

Fietsers en voetgangers die vandaag de Steenweg op Merksplas (N124) willen oversteken van en naar het sportpark hebben geen veilige fietsoversteek ter beschikking.

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren zal het Agentschap Wegen en Verkeer in maart starten met de aanleg van een veilige fietsoversteek met middeneiland. Zo kunnen fietsers en voetgangers straks stapsgewijs oversteken van en naar het sportpark.

Beurtelings verkeer op Steenweg op Merksplas

De werken op de Steenweg op Merksplas duren ongeveer 8 weken en worden gefaseerd uitgevoerd vanaf 1 maart 2021.

Er zal telkens één rijstrook worden ingenomen als werfzone, zodat het doorgaand verkeer beurtelings over één rijstrook kan blijven passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Deze verkeerssituatie is vandaag al van kracht omdat de nutsmaatschappijen reeds enkele voorbereidende werken uitvoeren.

Fietsers kunnen de werken in beide richtingen passeren via het fietspad aan de zijde waar niet wordt gewerkt.

Weersgevoelig

Deze werken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/turnhout.