Het lokaal bestuur Grobbendonk en Agentschap Wegen en Verkeer pakken vanaf midden mei de zeer gevaarlijke fietsstroken langs de N13 in Grobbendonk aan.

Over een lengte van meer dan 3 km, van Nijlen tot aan de aansluiting met de E313, komen volwaardige en afgescheiden fietspaden. Zo verdwijnen de huidige 'moordstrookjes' vlak langs de autoweg en zullen fietsers er veilig, comfortabel en tussen het groen kunnen rijden.

Samen met de heraanleg van de fietspaden installeert Fluvius een modern rioleringsstelsel. En ook het onveilige kruispunt Lindekens en de straten Lambertusheide en Nieuwendijk worden onder handen genomen.

Door deze werken te combineren wordt de hinder in tijd beperkt. De werken bestaan uit 6 fasen en duren tot het najaar 2022. Het betreft een gezamenlijke investering van ruim 6 miljoen euro.

"Sinds de start van deze legislatuur zijn we aan dit complexe dossier bezig. Ik ben dan ook blij dat de onteigeningen, die noodzakelijk waren, rond zijn en dat de werken nu eindelijk van start kunnen gaan.

We realiseren hiermee eindelijk een deftige aansluiting op de bestaande fietsinfrastructuur langs de N13 tussen Herentals en Nijlen en de moordstrookjes zullen hierdoor verdwijnen", vertelt burgemeester Marianne Verhaert (GiB).

"Onze gemeente was echt een belangrijke missing link die zorgde voor onveilige verkeerssituaties voor onze fietsers. Zelf vermeed ik, net als vele inwoners, de N13 ook, zeker als ik met de kinderen op weg was.

Wanneer de werken zijn afgerond hoeven ouders niet meer bevreesd te zijn om hun fietsende kinderen langs de N13 naar school te sturen. Dat onveiligheidsgevoel wegnemen is voor mij een van de prioriteiten."

Veilig fietsen tussen het groen

Fietsers rijden op de N13 tussen Nijlen en de E313 (de Lierse steenweg en een deel van de Herentalse steenweg) vandaag rakelings naast voorbij rijdende auto's. Dit zorgt vaak voor levensgevaarlijke situaties. De aanpak van deze problematiek stond dan ook hoog op de agenda van het lokaal bestuur.

Samen met Agentschap Wegen en Verkeer wordt het probleem vanaf midden mei grondig aangepakt. Tussen de autoweg en het nieuwe fietspad komt een volledig nieuwe groene zone.

Die bestaat uit een bijvriendelijke berm, gracht en nieuw aangeplante bomen. Zo worden fietsers optimaal beschermd en rijden ze volop tussen het groen. Enkel bij het korte stukje rijweg tussen de Pallieterdreef en het kruispunt Lindekens is de aanleg van een groene zone onmogelijk.

Daar wisselen de parkeerplaatsen en het fietspad van plaats. De parkeerplaatsen fungeren er zo als buffer tussen fietsers en rijdende auto's.

Extra veiligheid en rijcomfort voor alle weggebruikers

Samen met de heraanleg van de fietspaden wordt ook het kruispunt Lindekens aangepakt. Aangepaste voorsorteerstroken en een slimme lichtenregeling zorgen voor een veiliger verkeersknooppunt.

De aangrenzende straten Nieuwendijk en Lambertusheide krijgen een nieuwe asfaltlaag. Met deze ingrepen verhoogt het lokaal bestuur Grobbendonk niet enkel de veiligheid maar ook het rijcomfort voor fietsers én auto's.

Gescheiden rioleringsstelsel positief voor mens en natuur

Fluvius voorziet bij alle eigendommen in de werfzone nieuwe riolering die het afval- en regenwater scheidt. Dit zorgt voor duurzaam waterbeheer en een maximale infiltratie van het regenwater in de bodem. Een belangrijke stap in de strijd tegen verdroging.

Daarenboven voorkomt deze moderne riolering dat zuiver regenwater naar de waterzuiveringsinstallatie stroomt waardoor deze installatie efficiënter werkt.

Verwachte verkeershinder

Tijdens de riolerings- en wegenwerken wordt de rijrichting naar Nijlen afgesloten. Het verkeer richting Nijlen zal dan worden omgeleid via de E313 en Herenthout. De rijrichting naar Herentals blijft open, uitgezonderd bij de heraanleg van het kruispunt Lindekens.

Het lokaal verkeer rijdt in deze fase via een lokale omleiding. Tijdens voorbereidende werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. De aannemer plaatst dan wel bijkomende verkeerslichten om het verkeer te regelen.

Werken in fasen om de hinder te beperken

Het lokaal bestuur Grobbendonk is zich bewust van de impact van deze wegenwerken. Daarom werd besloten om de werken in verschillende fasen uit te voeren. De aannemer werkt zo telkens slechts op een deel van de N13.

1. De werken starten op het kruispunt Lindekens.

2. Vervolgens komt de Herentalse steenweg tussen het kruispunt Lindekens en de E313 aan de beurt.

3. Nadien werkt de aannemer vanaf datzelfde kruispunt tot aan de Pallieterdreef.

4. Nieuwendijk en Lambertusheide sluiten hier bij aan.

5. Aansluitend is de Lierse steenweg tussen Berg en Dal en Nijlen aan de beurt.

6. De werken eindigen tussen Pallieterdreef en Berg en Dal.

Speciale projectwebsite en helpdesk

Ook op vlak van communicatie worden extra inspanningen gedaan. Op de speciaal ontwikkelde projectwebsite www.N13fietsveilig.be staat de meest recente informatie over de werken.

Wie met vragen zit, kan steeds terecht bij de helpdesk via vragen@N13fietsveilig.be of 0470 11 21 02. Ook via Hoplr en sociale media worden regelmatig updates uitgestuurd.