Tien jaar na het afronden van 'Mol Werkt' ontstoffen we de slagzin waarmee de herinrichting van het Centrum gepaard ging. Op verschillende plaatsen waar auto's en vrachtwagens draaibewegingen maken over de klinkers in natuursteen, zijn de voegen gebarsten en liggen de stenen los. Het opnieuw vastzetten van de klinkers helpt onvoldoende, waardoor we noodgedwongen kiezen voor een structurele oplossing.

Dit omvat het lokaal vervangen van de volledig fundering, waarna de natuurstenen klinkers opnieuw worden geplaatst en vastgezet. Verspreid over het Centrum gaat het om maar liefst 17 werfzones, opgedeeld in 11 verschillende fases. Per fase voorzien we de nodige communicatie met de directe betrokkenen. We starten op 27 februari met de fase 'Ingang Smallestraat & parking C&A'.

Eind september moet de volledige karwei afgerond zijn, op voorwaarde dat de weersomstandigheden ons gunstig gezind zijn.

Bij het uittekenen van het huidige Centrum beslisten de ontwerpers om de voetpaden in natuursteen maximaal door te trekken ter hoogte van de kruispunten met zijstraten. Dit verhoogde de veiligheid van de voetgangers, want het is de auto die het voetpad moet kruisen. En niet andersom.

Keerzijde van de medaille

Deze medaille heeft ook een keerzijde. De voetpaden in natuurstenen werden gelegd volgens de toenmalige constructienormen. Nu blijkt dat de talrijke draaibewegingen van auto's en zware vrachtwagens op sommige plaatsen leiden tot het 'loswringen' van de stenen. De afgelopen jaren voerden onze eigen gemeenteploegen meermaals op verschillende plaatsen lokale herstellingen.

Structurele oplossing

Een structurele oplossing drong zich evenwel op. Deze omvat het uitbreken van de klinkers in natuursteen, het verwijderen van de onderliggende fundering, het plaatsen van een nieuwe, betere fundering én het aanleggen van de natuurstenen klinkers. Aangezien het gaat om een specifiek type klinkers dat bij het plaatsen bijkomend vakmanschap vraagt, gaat dit slechts half zo snel als het leggen van traditionele betonklinkers.

Een moeilijke keuze...

Met 'Mol Werkt ... even opnieuw' maakt het gemeentebestuur dus een moeilijke keuze, maar gaan we voor een structurele oplossing. Aangezien het uitvoeren van langdurige herstellingswerken in een druk handelscentrum met talrijke wekelijkse en losse evenementen geen evidentie is, werkten we met de aannemer een gedetailleerde fasering uit. In totaal gaat het over verschillende 11 fases, verspreid over 17 werfzones.

Markten ?

Om deze werken te kunnen uitvoeren, was de eerder gecommuniceerde verplaatsing van de dinsdagmarkt naar de Markt en de Rivierstraat absoluut noodzakelijk. De verplaatsing van de dierenmarkt blijft beperkt tot de occasionele verkopers. Zij verhuizen naar het andere deel van de Corbiestraat en de Boomgaardstraat. De professionele verkopers blijven op het Rondplein staan.

De eerste twee fases

De eerste twee fases worden nog uitgevoerd voor midden maart. De derde fase gaat pas na de paasvakantie op 18 april van start. Onderstaande timing geldt onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De voorziene timing is inclusief noodzakelijke uithardingsperiode.

Fase 1 'Smallestraat & parking C&A'

Twee weken vanaf maandag 27 februari.De werken situeren zich op het voetpad ter hoogte van de ingang van de Smallestraat en de ingang van de parking achter de winkel C&A.De Smallestraat wordt doodlopend ter hoogte van de werfzone. Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven. Plaatselijk verkeer kan de Smallestraat alleen in en uitrijden via de Bergstraat.Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel passeren.Schouwburg Rex blijft voor autoverkeer alleen toegankelijk via de Bergstraat.Verkeer in de Statiestraat ondervindt geen hinder van de werken.

Fase 2 'Boomgaardstraat'

Twee weken vanaf begin maartDe Boomgaardstraat wordt doodlopend ter hoogte van de werfzone. Plaatselijk verkeer kan in en uit de straat via de Corbiestraat.Alle winkels blijven toegankelijk.Te voet en met de fiets kan je nog altijd de Boomgaardstraat in en uit langs de werfzone.Verkeer in de Statiestraat ondervindt geen hinder van de werken.

Voor elke fase organiseert het gemeentebestuur een vergadering met de rechtstreeks betrokken handelaars en organisaties. Daarnaast verdelen we een week vooraf bewonersbrieven in de straten die verkeersmaatregelen ondervinden.

Wat met de latere fases ?

Het concrete verloop van de fases drie tot elf communiceren we in de eerste helft van maart. Daarbij is het onmogelijk om per fase lange tijd vooraf exacte data te geven, aangezien de werken sterk afhangen van gunstige weersomstandigheden.

Momenteel brengen we gedetailleerd in kaart wat de exacte gevolgen zijn van elke fase voor de omwonenden en de nabijgelegen handelszaken. Pas nadien volgt de communicatie. Alle inspanningen worden geleverd om de handelszaken en woningen maximaal bereikbaar te houden.

Het gaat om de volgende fases, waarbij er mogelijks sommige fases deels overlappend worden uitgevoerd. De naam van elke fase verwijst naar de locatie van de werfzone. Het gaat telkens om beperkte oppervlaktes, meestal gelegen op een kruispunt.

Fase 3: 'Corbiestraat & Achterpad' (+- 8 weken)

Fase 4a: 'Parkeervakken Corbiestraat & Lakenmakersstraat' (+- 1,5 weken)

Fase 4b: 'Lakenmakersstraat' (+- 4 weken)

Fase 5: 'Hoek Corbiestraat & Rondplein' (+- 4 weken)

Fase 6: 'Boerenkrijgstraat' (+- 1 week)

Fase 7: 'Hofstraat & Molenstraat' (+- 3 weken)

Fase 8: 'Edmond van Hoofstraat & toegang achter Kerk' (+- 2 weken)

Fase 9: 'Hoek Collegestraat & Markt' (+- 2 weken)

Fase 10: 'Parking Markt & Rivierstraat' (+- 4 weken)

Fase 11: 'Markt' (+- 3 weken)

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 22, openbarewerken.admin@gemeentemol.be

Informatiefiches voor Fase 1 en Fase 2 vind je via www.gemeentemol.be/molwerktevenopnieuw