Uit een antwoord op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals aan minister Jambon blijkt dat de criminaliteit aan het station van Herentals fel toeneemt.

Van 2012 tot 2015 gaat het over een stijging van liefst 30%. De cijfers van de andere Kempense stations variëren: aan de stations van Geel en Turnhout daalt de criminaliteit, terwijl die aan het station van Mol op een paar jaar tijd verdubbeld is.

"Voor Herentals en Mol het sein voor de lokale besturen om zeer dringend een tandje bij te steken. De cijfers van Geel en Turnhout tonen aan dat het perfect mogelijk is om de criminaliteit terug te dringen aan de stations", aldus Van Camp.

Van Camp vroeg bij minister Jambon het aantal criminele feiten op die in en rond de Kempense stations geregistreerd werden door zowel spoorwegpolitie, lokale als federale politie. De cijfers geven een verschillend beeld voor de stationsomgevingen in de Kempen, met twee negatieve uitschieters: Herentals en Mol.

Van Camp: 'Bekijken we de cijfers van onze Keizerstede meer in detail, dan zien we vooral een enorme stijging van het aantal gevallen van diefstal in en rond station Herentals, met een 70%. In 2012 werden er nog 20 gevallen van diefstal geregistreerd, in 2015 waren dat er al 34.

Ook gevallen van aanrandingen en slagen en verwondingen nemen toe. De algemene cijfers van Mol zijn ook zeer slecht met een verdubbeling van de criminaliteit. Diefstal is in Mol minder een probleem; de stationsbuurt wordt vooral geplaagd door drugsdelicten, verboden wapenbezit en illegalen.'

Van Camp, zelf uit Herentals, vraagt het stadsbestuur om actie: 'Het gevoel dat veel Herentalsenaren hebben, namelijk dat onder andere de stationsomgeving niet meteen de meest veilige plek is, wordt door deze cijfers gestaafd. Er zijn geen excuses voor deze cijfers, er moet meer controle komen zodat de pakkans vergroot en de criminelen ontmoedigd worden om nog aan het station rond te hangen.

De voorbije jaren is er door minister Jambon zeer fel ingezet op het bestrijden van de criminaliteit en is die ook in globo sterk gedaald. De cijfers van Geel en Turnhout bewijzen ook dat de stijging in Herentals (en Mol) niet het gevolg is van een nationale tendens.

Naast de maatregelen op federaal niveau, is het aan de lokale besturen om de veiligheid aan openbare plaatsen, zoals stations, te garanderen op hun grondgebied. De stadsbesturen in kwestie lijken daar geen veiligheidsplan voor uitgewerkt te hebben en dat is wel aangewezen.

Ook een sterkere aanwezigheid in de straten, en dan vooral in de precaire buurten zoals aan het station, is nodig. Herentals en Mol kunnen eens te rade gaan bij Vera Celis (N-VA), burgemeester van Geel, om te horen hoe zij – dankzij doorgedreven inzet op veiligheid – voor een fikse daling in haar criminaliteitscijfers heeft gezorgd.'

Ook N-VA Mol is niet te spreken over de verdubbeling van de criminaliteitscijfers. De partij klaagde het gebrek aan veiligheid in het centrum al meermaals aan. Fractieleider André Verbeke: 'Hopelijk zijn deze cijfers nu voor het gemeentebestuur eindelijk een wake-up call om meer in te zetten op de veiligheid van onze burgers'.

De kleinere Kempense stations blijven vrijwel gespaard van criminaliteit en de tendensen zijn wisselend. Nijlen (dit zijn zowel de stationsomgevingen van Nijlen en Kessel) kende de voorbije jaren een stijging, hoofdzakelijk te wijten aan een toegenomen aantal diefstallen.

Grobbendonk (stationsomgeving Bouwel) en Olen bleven de voorbije jaren status quo, terwijl Kasterlee (stationsomgeving Tielen) een scherpe daling kende tot slechts één crimineel feit in 2015. (pp)