Graydon Barometer Faillissementen: 1.977 faillissementen in eerste twee maanden van 2020, 2,6 procent meer dan vorig jaar

Hoofdpunten Graydon Barometer Faillissementen

Na twee maanden met 1.977 vonnissen zet de hausse aan faillissementen van vorig jaar zich ook in 2020 door. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar kent 2020 een stijging van het aantal faillissementen met 2,6 procent.

In februari 2020 gingen 950 bedrijven failliet in België, een daling van 5,3 procent in vergelijking met februari 2019.

In de eerste twee maanden van 2020 kwamen reeds 4.121 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. In vergelijking met verleden jaar betekent dat een stijging met 18,3 procent en het hoogste cijfer voor de periode januari-februari van de afgelopen 6 jaar.
image

De stijging van het aantal faillissementen situeert zich in het Waalse Gewest

Het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (977 faillissementen) is in de eerste twee maanden van 2020 licht afgenomen (-1,5%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Het aantal faillissementen in het Waalse Gewest (532 faillissementen) is in de eerste twee maanden van 2020 toegenomen (+19,6%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Het aantal faillissementen in het Brusselse Gewest (462 faillissementen) is in de eerste twee maanden van 2020 afgenomen (-4,6%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: Méér faillissementen, méér verloren jobs en records binnen de horeca. De algemene trend waarbij we vorig jaar een duidelijke hausse van het aantal faillissementen hebben waargenomen, wordt met betrekking tot de eerste twee maanden van dit jaar in dezelfde richting verdergezet.

Na een januarimaand die behoorlijk hoge cijfers aantikte (de op twee na hoogste januarimaand ooit) meet Graydon gedurende de maand februari 950 faillissementen. Februari vorig jaar was met 1.003 faillissementsvonnissen de hoogste februarimaand ooit, de afgelopen maand daalde het aantal faillissementen met 5,3 procent. Een positieve trend, maar wel beschouwd is het nog steeds de op twee na hoogste februarimaand ooit.

De stijging van het aantal faillissementen is vooral te zien in het Waalse Gewest, daar waar het aantal faillissementen in Vlaanderen en Brussel juist afneemt. De trend waarbij steeds meer oudere bedrijven over de kop gaan zet door.

Op federaal niveau heeft nu ruim tien procent van alle faillissementsuitspraken betrekking op een bedrijf dat minstens een kwarteeuw oud is. Binnen het Vlaamse Gewest is dat zelfs 12,8 procent oftewel een bijna-verdrievoudiging binnen het decennium.