In 2014 werd geen halt toegeroepen aan het stijgend aantal inbraken en de pogingen tot inbraak, ondanks talrijke initiatieven. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout roept dan ook op tot een veel intensievere samenwerking tussen inwoners, politie en overheden.

Inbraken en pogingen
In 2014 stelde de politiezone 224 inbraken in woningen vast. Daarnaast werden ook 99 pogingen tot inbraak gemeld. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een stijging van 27 procent ten opzichte van 2013. De inbraken en de pogingen hiertoe zitten al meerdere jaren in stijgende lijn. De grootste procentuele stijging ten opzichte van 2013 zagen we in Meerhout (van 37 feiten naar 57), gevolgd door Geel (van 143 feiten naar 176).

In Laakdal was er een stijging van 75 inbraken en pogingen naar 90. Per 1 000 huishoudens/woningen werden in de zone twaalf woningen/appartementen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In 93 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Slaagpercentage

In 31 procent van de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen. In tweede verblijven lag het 'slaagpercentage' van een inbraak veel hoger. Deze bevinden zich meestal op een afgelegen plaats, wat dieven de kans geeft om ongestoord hun gang te gaan.

Relatieve inbraakcijfers

54 procent van de woninginbraken vond plaats in Geel, 28 procent in Laakdal en achttien procent in Meerhout. Twaalf huishoudens op 1 000 kregen te maken met een (poging tot) inbraak. In 2013 waren dit tien huishoudens op 1 000.

Series-inbraken

Woninginbraken worden regelmatig gepleegd in reeksen of series. Vanwege de nabijheid tot elkaar en de korte tussentijden werden in totaal achttien series vastgesteld, goed voor in totaal 42 inbraken (dertien procent).

Meerhout werd het meest getroffen door serie-inbraken, één op de vijf inbraken maakte deel uit van een reeks.

Wanneer?

De stijging situeert zich voornamelijk in de donkere maanden (januari – maart en oktober – december). In de maand november noteerde de politiezone een recordaantal (pogingen tot) inbraken, namelijk 52. De grote meerderheid van de inbraken (74%) gebeurde overdag. 60 procent van inbraken werd geregistreerd tussen 12 en 22 uur. Twintig procent van de inbraken werd gepleegd tussen 18 en 20 uur. De meeste inbraken gebeurden op woensdag en vrijdag.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en computers (laptops en notebooks) buit. In meer dan de helft van de inbraken werd er aan de achterkant van de woning een raam of deur opengebroken.

Initiatieven politie en overheden

De politiezone nam in 2014, in overleg met de burgemeesters van de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout, tal van initiatieven om de moeilijke problematiek van inbraken aan te pakken: Zij

- leidde acht enthousiaste vrijwilligers op om gratis diefstalpreventieadvies te kunnen geven

- verspreidde via 22 000 broodzakken tips en adviezen over diefstalpreventie

- vroeg inwoners om verdachte situaties te melden

- gaf meerdere tips en adviezen op Radio 2 en gedurende drie zaterdagen op de lokale radio Geel FM

- gaf aan de regionale TV (RTV Kempen), diverse kranten en het tijdschrift Knack meerdere interviews over diefstalpreventie

- sensibiliseerde bezoekers van de markten van Geel en Meerhout om diefstalpreventief advies aan te vragen

- communiceerde intensief via Facebook en Twitter

- gaf 98 keer diefstalpreventief advies

- organiseerde regelmatige controles op inbraakgevoelige plaatsen

- stuurde bijna bij elke inbraak een gespecialiseerde medewerker ter plaatse om mogelijke sporen van de daders op te nemen

- ondersteunde het burgerinitiatief van 28 buurtinformatienetwerken met 1982 leden

- sensibiliseerde inwoners om acties te ondernemen in het raam van de nationale campagne '1dagniet' (www.1dagniet.be) op 11 december

- gaf voordrachten aan grotere groepen inwoners over diefstalpreventie op vraag van enkele organisaties

- ...

Enkele nieuwe initiatieven in voorbereiding

- Een plan is uitgewerkt om in de drie gemeenten vaste camera's met automatische nummerplaatherkenning te installeren. Door de hoge kostprijs zal de installatie ervan over meerdere jaren gespreid worden. Een eerste plaatsbezoek is al gepland.

- De gemeente Laakdal, in samenwerking met de gemeente Meerhout, nam het initiatief om in de loop van 2015 aan (ver)bouwers planadvies te verstrekken. De diefstalpreventieadviseur van de politiezone is ter beschikking om op basis van het bouwplan ook diefstalpreventief advies te verstrekken. Elke (ver)bouwer, ook in de stad Geel, kan dit ook rechtstreeks aanvragen bij de diefstalpreventieadviseur van de politiezone.

- De burgemeesters van Geel, Laakdal en Meerhout schaarden zich achter het initiatief van een samenaankoop van onder meer veilige deurcilinders, raamkrukken, deurspionnen, ...

- Het aantal gratis diefstalpreventieadviezen bij gezinnen wil de politiezone opdrijven naar een 300-tal per jaar.

Voorkomen beter dan genezen

Veiligheid is een gedeelde zorg. Daarom blijft de politiezone extra inzetten op een veel nauwere samenwerking tussen inwoners, politie, en overheden. Hoe doen we dat samen?

De politie leidde acht veiligheidsvrijwilligers op om gratis diefstalpreventief advies te geven bij inwoners die dit wensen. De coördinatie gebeurt door de diefstalpreventieadviseur van de politiezone. Je kan het gratis advies aanvragen via www.pzglm.be (e-loket/aanvragen), telefonisch op 014 56 47 33 of 0495 48 86 72, per mail (tgv@pzglm.be) of via je wijkagent.

Horen, zien en melden, is de tweede vorm van samenwerking die de politiezone benadrukt.

Zie je in je omgeving een auto die er niet thuis hoort, een persoon die zich verdacht gedraagt, een situatie die niet normaal is, ... bel dan onmiddellijk het nummer 014 56 47 00 van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout of het dringende politienummer 101.

Op die manier kan de politiezone haar ploegen gericht aansturen en mogelijk puzzelstukjes in een onderzoek bij elkaar brengen die kunnen leiden tot de arrestatie van inbrekers.