De coronacrisis toont haar impact op de vacaturecijfers. In 2020 werden in totaal 240.811 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Dat zijn er 17,6% minder dan in 2019.

In december 2020 werden 18.227 vacatures gemeld, dat is een status-quo met 26 vacatures minder ten opzichte van november 2020 toen er 18.253 vacatures waren. Opvallend is dat er dankzij helpindezorg.be veel meer vacatures in de zorg werden gemeld.

"Na de tweede lockdown die midden oktober werd aangekondigd, vielen de vacaturecijfers vanaf november 2020 sterk terug. In de maand december zijn de cijfers ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. De lockdown blijft dus haar impact hebben, maar de situatie is voorlopig stabiel." - Hilde Crevits

Tijdens de maand december 2020 werden 18.227 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Een lichte daling tegenover november 2020, maar op maandbasis wel een grotere daling in vergelijking met december 2019 met 4%. Het afgelopen jaar werden in totaal uiteindelijk 240.811 vacatures gemeld, 17,6% minder dan in 2019.

De daling, op jaarbasis, van het aantal vacatures is zichtbaar op elk scholingsniveau: vooral bij de hooggeschoolden (-19,4%) en bij de kortgeschoolden (-17,8%). In het vast circuit was er in totaal een daling van 19,5%, in het tijdelijk circuit -12,6%.

6.637 vacatures in de zorg waarvan al 7 op de 10 ingevuld dankzij helpindezorg.be

Slechts 3 sectoren hebben in 2020 meer vacatures gemeld dan in het jaar voordien. Het gaat over de primaire sector, de sector energie, water en afvalverwerking en de gezondheidszorg.

De acties helpdeoogst.be en helpindezorg.be hebben hun effect gehad en heeft, zeker in de gezondheidszorg, VDAB echt op de kaart gezet als partner om werknemers te vinden. De dienstverlening werkt. Sinds de opstart van helpindezorg.be op 22 oktober 2020 zijn er meer dan 6637 vacatures voor gekwalificeerde zorgberoepen gemeld.

73% van die vacatures werd ondertussen al ingevuld. Voor de vacatures in de zorg waarvoor geen kwalificatie nodig was, is voor bijna 80% van de vacatures ondertussen een match gevonden.

De vraag vanuit de sector vervaardiging van bouwmaterialen en de bouwsector zelf lag lager dan in 2019. Toch behoren deze sectoren daarmee nog steeds tot de beter scorende sectoren.

Andere sectoren hebben het afgelopen jaar veel minder vacatures gemeld dan in 2019. Sommige sectoren hebben sterk te lijden onder de coronacrisis. Horeca en toerisme kende in 2020 bijna 50% minder vacatures. Ook de sector ontspanning, cultuur en sport heeft met een terugval van bijna een derde (-30,2%) stevig te lijden onder de crisis.

Van de sterkst dalende sectoren is de zakelijke dienstverlening met 31.970 vacatures met voorsprong de sterkst getroffen sector (-35,4%).

Onder de zakelijke dienstverlening vallen bijvoorbeeld adviesbureaus in verband met bedrijfsvoering en beheer, technisch advies, ingenieurs en architecten maar ook schoonmaak in kantoorgebouwen of opsporing- en beveiligingsdiensten.

De sector van de vervaardiging van machines en toestellen (-29,7%) en de hout- en meubelindustrie (-25,7%) vervolledigen het lijstje, al volgen andere sectoren zoals textiel, kleding en schoeisel (-25%) slechts op kleine afstand.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "Dat de coronacrisis een duidelijke invloed heeft op de vacaturecijfers is onmiskenbaar. In vergelijking met 2019 is er stevige daling, maar met 240.811 vacatures blijft dit wel een hoog aantal. Er zijn veel vacatures, en er zullen steeds vacatures blijven.

Ook te midden van deze tweede lockdown wordt er melding gemaakt van nog 18.227 vacatures. Er is dus altijd werk. Maar we blijven alert en volgen de situatie nauwgezet op samen met VDAB en partners.

De primaire sector en de gezondheidssector hebben VDAB de voorbije maanden alvast leren kennen als een goede partner in de zoektocht naar personeel. Een goede evolutie die ook de komende maanden en jaren zijn vruchten kan afwerpen. Ook de uitzendsector heeft het voorbije jaar opnieuw haar kracht getoond."