In april 2021 telde Vlaanderen 178.230 werkzoekenden, dat zijn er 23.527 minder dan in april vorig jaar toen er 201.757 werkzoekenden waren, een daling met bijna 12%. Ten opzichte van maart 2021 is dat een daling van -2,7% of 4.977 werkzoekenden.

Ook de werkloosheidsgraad is verder gedaald tot 5,74%. Het aantal werkzoekenden dat al 1 tot 2 jaar werkzoekend is, blijft wel stijgen. 35.856 werkzoekenden zijn al 1 tot 2 jaar op zoek naar een job, een stijging met ruim 7% in vergelijking met april vorig jaar.

"Dat de werkzoekendencijfers blijven dalen is zeker en vast een goed signaal. Uiteraard moeten we er wel rekening mee houden dat er nog steeds veel tijdelijk werklozen zijn en er nog heel wat steunmaatregelen van kracht zijn, waardoor de echte impact op de cijfers nog niet zichtbaar is.

Naast de tijdelijk werklozen zelf, moeten we vooral voor de groep werkzoekenden die momenteel al 1 tot 2 jaar op zoek is naar een job goed in het oog houden en samen met VDAB op pad helpen. Toch kunnen we hieruit een voorzichtig positief signaal optekenen dat onze economie, onze bedrijven opnieuw vertrouwen krijgen en aan herstel begonnen zijn." Hilde Crevits

Het aantal werkzoekenden in april 2021 is gedaald tot 178.230. Een daling met -11,7% ten opzichte van april vorig jaar en een daling met -2,7% ten opzichte van vorige maand.

Net zoals vorige maand blijft de stijging bij de werkzoekenden die al 1 tot 2 jaar op zoek zijn naar job wel problematisch. Momenteel bevinden 35.856 werkzoekenden zich in dergelijke situatie. In vergelijking met vorig jaar is daar een stijging van 7,1%. Ten opzichte van maart 2021 is dat wel een daling van -4,3%.

Jongeren op de arbeidsmarkt

Opnieuw is de daling groot bij jongeren in beroepsinschakelingstijd, dat zijn jongeren die net van de schoolbanken komen. Ten opzichte van vorig jaar zien we bij die groep een daling van 23,5%. Eenzelfde sterke daling zien we bij de werkzoekenden jonger dan 25 jaar (-18,3%). Jongeren lijken dus nog steeds relatief vlot hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

Daling in alle provincies

De dalende trend in de werkzoekendencijfers toont zich nu ook in alle provincies. Vorige maand steeg het aantal werkzoekenden nog in Vlaams-Brabant maar intussen is ook daar een daling zichtbaar met -8,6% in vergelijking met vorig jaar.

In Limburg is de daling opnieuw het grootst (-15,1%), daarna volgt West-Vlaanderen (-13,4%). Oost-Vlaanderen (-12,2%) en Antwerpen (-10,5%) volgen.